" />

KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere

 Forside | Samfund  | Historie | Kultur | Kunst | Filosofi | Religion | Astrologi | Geografi  | Natur | Attraktioner  | Danmark - Kina

EMNER: Kinesisk Astrologi
Kinesisk horoskop Personligt horoskop Yin-Yang
Ascendanten De fem elementer De tolv dyretegn
Måne-sol kalender Almanak Zi Wei
Trigram De Fire Søjler Kosmologi

Traditionel Kinesisk Astrologi og horoskop

Kinesisk astrologi menes at være begyndt i 2694 f.Kr., da den Gule Kejser udstedte et dekret, at årene, skal tælles i en cyklus på 60 "Himmelske stammer og jordiske grene".

De 10 himmelske stammer repræsenterede himlen, chi (energi) og forsyn (en guddommelig kraft).

De blev tilknyttet de 5 elementer, træ, ild, jord, metal og vand, og opdelt i yang og yin polariteter.
Således er der: yang træ (Jia) Yin træ (Yi) Yang ild (Bing) Yin ild (Ding) Yang jord (Wu) Yin jord (JI) Yang metal (Geng) Yin metal (Xin) Yang vand (Ren) og endelig Yin vand (Gui).

Siden begyndelsen på kinesisk astrologi har der været en sammenkobling mellem kinesisk astronomi og feng shui.

Artikel forsætter efter annonce:

Ses tilbage i tiden var astrologer, astronomer og eksperter i feng shui vigtige rådgivere ved det kinesisk hof.
Deres arbejde var at assistere den kinesiske kejser og dennes regering i at foretage de rette beslutninger vedrørende styring af Kina.

Men efter buddhismens kom til Kina omkring år 150 e.Kr. er den kinesiske astrologi blevet mere folkelig og baseret på et personligt horoskop.

Kinesisk astrologi adskiller sig på flere måder fra den vesterlandske astrologi.
Vestlig astrologi tager dets primære udgangspunkt i selve ordet astrologi der direkte oversat fra græsk betyder »stjernelære« og beskriver således videnskaben om himmellegemernes indvirkning på menneskelivet.

Den kinesiske astrologi adskiller sig fra den vestlige ved, at den bruger en 12-års cyklus frem for den vestliges 12-måneders cyklus.

Kinesisk astrologi er langt bredere i deres opfattelse af hvad astrologi er for en størrelse og er en generel filosofi om hvordan mennesket bliver påvirket af universelle energier.

Til at opnå forståelse for kinesisk astrologi må erindres på forskellene mellem den vesterlandske og den østerlandske tænkning.
Det er udtryk for vestlig tænkning at dele alting op i emner, at kategorisere, definere og lave adskillelser.

Østerlands tænkning har som udgangspunkt at alt er en del af en kerne, at alting hænger sammen og opstiller således ikke skarpe sondringer imellem den kinesiske opfattelse af astrologi og andre begreber som feng shui, healing, akupunktur etc.

De 12 kinesiske dyretegn
Det mest populære kinesiske astrologisystem i dag er de 12 dyretegn.
Dette er en generel metode, der fortæller om karakteristika for mennesker født i de forskellige dyretegns år.
De udledninger, der foretages er baseret på de enkelte dyretegns indbyrdes grad af forenelighed, hvilket gør det muligt at rådgive med hensyn til eksempelvis partnervalg og hvilke år, der er heldige/uheldige.
Læs mere om de 12 dyretegn her

De fem elementer
Begrebet Yin og Yang er forbundet i den kinesiske tankegang om at, universet var sammensat af de fem elementer (wu-xing), metal, træ, vand, ild og jord.
Læs mere om de fem elementer her

Annonce
Annonce
Andre relevante emner og annoncer: