KINA-PORTAL.DK
Indgangsportal til kinesisk samfund, historie, kultur og meget mere

Kina portal
Loading
Traditionel Kinesisk Astrologi Det kinesiske horoskop Dit personlige kinesiske horoskop De 12 kinesiske dyretegn  De fem elementer
De Fire Søjler ( Ba Zi) De fem elementer Ascendanten Almanak Trigram/Hexagram Yin og Yang

Traditionel Kinesisk
Astrologi og horoskop

Kinesisk astrologi menes at være begyndt i 2694 f.Kr., da den Gule Kejser udstedte et dekret, at årene, skal tælles i en cyklus på 60 "Himmelske stammer og jordiske grene".

 De 10 himmelske stammer repræsenterede himlen, chi (energi) og forsyn (en guddommelig kraft). De blev tilknyttet de 5 elementer, træ, ild, jord, metal og vand, og opdelt i yang og yin polariteter. Således er der:  yang træ (Jia) Yin træ (Yi) Yang ild (Bing) Yin ild (Ding) Yang jord (Wu) Yin jord (JI) Yang metal (Geng) Yin metal (Xin) Yang vand (Ren) og endelig Yin vand (Gui).

Siden begyndelsen på kinesisk astrologi har der været en sammenkobling mellem kinesisk astronomi og feng shui. Ses tilbage i tiden var astrologer, astronomer og eksperter i feng shui vigtige rådgivere ved det kinesisk hof. Deres arbejde var at assistere den kinesiske kejser og dennes regering i at foretage de rette beslutninger vedrørende styring af Kina.
Men efter buddhismens kom til Kina omrking år 150 e.Kr. er den kinesiske astrologi blevet mere folkelig og baseret på et personligt horoskop.

Kinesisk astrologi adskiller sig på flere måder fra den vesterlandske astrologi. Vestlig astrologi tager dets primære udgangspunkt i selve ordet astrologi der direkte oversat fra græsk betyder »stjernelære« og beskriver således videnskaben om himmellegemernes indvirkning på menneskelivet.

Den kinesiske astrologi adskiller sig fra den vestlige ved, at den bruger en 12-års cyklus frem for den vestliges 12-måneders cyklus.

Kinesisk astrologi er langt bredere i deres opfattelse af hvad astrologi er for en størrelse og er en generel filosofi om hvordan mennesket bliver påvirket af universelle energier. Til at opnå forståelse for kinesisk astrologi må erindres på forskellene mellem den vesterlandske og den østerlandske tænkning. Det er udtryk for vestlig tænkning at dele alting op i emner, at kategorisere, definere og lave adskillelser. Østerlands tænkning har som udgangspunkt at alt er en del af en kerne, at alting hænger sammen og opstiller således ikke skarpe sondringer imellem den kinesiske opfattelse af astrologi og andre begreber som feng shui, healing, akupunktur etc.

De 12 kinesiske dyretegn
Det mest populære kinesiske astrologisystem i dag er de 12 dyretegn. Dette er en generelt metode, der fortæller om karakteristika for mennesker født i de forskellige dyretegns år. De udledninger, der foretages er baseret på de enkelte dyretegns indbyrdes grad af forenelighed, hvilket gør det muligt at rådgive med hensyn til eksempelvis partnervalg og hvilke år, der er heldige/uheldige.
Læs mere om de 12 dyretegn her

De fem elementer
Begrebet Yin og Yang er forbundet i den kinesiske tankegang om at, universet var sammensat af de fem elementer (wu-xing), metal, træ, vand, ild og jord.
 
 
 
kinahjul
 
heldige dag
Blandt de 12 dyretegn er der fire grupper af tre dyr, der er i harmoni med hinanen. Personer der tilhører en af grupperne vil komme godt ud af det med de to andre i gruppen.
De dyr der er modsat hinanen, markeret med stiplet linie, vil være i konflikt med hinanen.
Disse elementer blev opfattet som en form for energi i konstant udvikling og blev anset som grundelementer i alle fænomener i naturen. Hvert af de fem elementer påvirker hinanden gensidigt ved enten at støtte, dræne eller ødelægge.
Alle fem elementer har hver deres talrige karakteristika og egenskaber, der har betydning for menneskets forskellige aspekter i et velafbalanceret liv.

Jo mere afbalanceret de fem elementer er i forhold til hinanden jo større grad af harmoni (Yin-Yang) hersker der og desto større grad af gunstig skæbne har det enkelte menneske. Således kan det enkelte menneske imødegå sin skæbne ved at skabe mest mulig Ying-Yang i sit liv og udnytte de fra fødselsåret givne gode tidspunkter i sit liv

Læs mere om de fem elementer her

 

Kinesisk almanak (Tung Shu)
Kinesisk astrologi er del af hverdagslivet i Kina. Det er derfor i Kina udbredt hver dag at konsultere den kinesiske almanak (Tung Shu) hvori der står forskellige astronomiske og astrologiske data for hver dag i hele året. Basalt set fortæller den kinesisk almenak om dagen er gunstig eller ugunstig og den tages skam seriøs. Meget få kinesere vil finde på at starte en ny forretning, tage en vigtig beslutninge, eller flytte til et nyt hus etc. på de dage som Tung Shu fortæller er ugunstige. 
Læs mere om den kinesiske almanak her

De Fire Søjler ( Ba Zi)
Ud fra fødselstidspunkt og sted opstilles de fire søjler - år, måned, dag, time - og disse omregnes ved hjælp af den kinesiske kalender til en vægtfordeling for de fem elementer - Jord, Ild, Metal, Træ, Vand. Basalt set går kinesisk astrologi i denne udgave ud på at opnå en jævn fordeling af vægten på de fem elementer. Endvidere benyttes i denne form for kinesisk astrologi at relatere de fem elementer til forskellige tidsperioder. Interaktionen mellem de fem elementer og tidsperioden kan benyttes til at fortælle om en persons karakter, potentiale, helbred, højdepunkter i livet etc. etc.  
Læs mere om de fire søjler her

Zi Wei Dou Shu
Umiddelbart er dette den udgave af kinesisk astrologi, der minder mest om vestlig astrologi. 12 såkaldte Paladser bruges til at definere forskellige aspekter af et menneskeliv; kærlighed, karriere, helbred etc. Ud fra placeringen af antal af gunstige/ugunstige stjerner i disse Paladser samt relationerne imellem Paladserne laves forskellige tolkninger. Stjernerne er ikke rigtige fysiske stjerner, men numerologiske symboler på forskellige indflydelser. De forskellige Zi Wei Dou Shu skoler benytter arierend antal stjerner og deres antal er således et sted mellem 36 og 118.
Læs mere om Zi Wei her

 

Den kinesiske tænkning har sit udgangspunkt i i det kendte symbol Yin og Yang.yin og yang
Yin og Yang er bag sin enkle fremtræden et uhyre komplekst begreb, der har sin oprindelse i kinesisk filosofi. Det er ikke muligt klart eller entydigt at fastslå hverken det nøjagtige tidspunkt for begrebets oprindelse eller hvem, der konstruerede det. Men det kan i alle tilfælde konstateres, at det er inspireret af en vision om kosmisk harmoni, som kinesiske tænkere har forsøgt at forenkle i Yin Yang symbolet. Trods forskellige nuancer i beskrivelsen og karakteristikken af begrebet, er der tre grundlæggende temaer, der går igen i Yin Yang nemlig:

  • en sammenhængende struktur i natur og sind, og noget der optræder i alle former for eksistens,
  • det gensidige forhold mellem noget voksende og aftagende og endelig
  • en proces der harmoniserer og sikrer en konstant og dynamisk afbalancering af alle ting.
Der findes flere systemer i den kinesiske Astrologi, der bruges til at fortælle en persons karakter og egenskaber samt held og lykke i hele hans eller hendes levetid.
De tre mest almindelige systemer er: De 12 kinesiske dyretegn, Den kinesiske almanak og De Fire Søjler.

De tolv kinesiske dyretegn
Det mest almindeligt kendte kinesiske Astrologi system er den der er baseret på de 12 dyretegn, hvor du kan være en Gris, Hund, Hane osv. afhængigt af dit fødselsår.  Under dette system, er din karakter noget der ligner det pågældende dyr. For eksempel, hvis du er født i Rottens år, så kan du være smart og snedig. Hvis du er født i Oksens år, så kan du være hårdtarbejdende og stædig ligesom okse og så videre. Ud fra dette system vil dit held svinge fra det bedre til værre eller omvendt afhængigt af dyre tegnet i det indeværende år. For eksempel hvis du er født i Oksens år og det indeværende år er Slangens år vil det være godt for dit held, da Oksen er en god kombination med Slangen, men også med Hanen samt Rotten. Derfor vil det angiveligt gå dig godt i Slangens-, Hanens- og Rottens år.

Nedenstående er der et bud på hvordan din karakter type er i følge den Traditionelle Kinesiske Astrologi.
Find det år du er født i ifølge den kinesiske måne kalender.*
Elementet som følger året vil fortælle dig hvilken af de fem elementer (metal, vand, træ, ild, eller jord) der relateres til det år hvori du var født. Kineserne bruger dyretegnet, elementet og fødselstidspunktet til at beregne en astrologisk/numerisk mønster, der er baseret på tidligere begivenheder og faktiske forløb, til at forudsige kommende begivenheder.

Du kan også finde dit personlige kinesiske horoskop ved at klikke her