KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 16-Apr-2020
  Art. 5.1.5.1

Elementet træ (på kinesisk: Mu 木)
Elementet træ, repræsenterer planeten Jupiter, foråret, farven grøn og kompasretningen øst.fem faser cyklus
Træ elementet betragtes, i den kinesiske tankegang, som det første element, af de fem elementer.

I gamle dage blev Jupiter kaldt Den Store Lykkebringer, planeten for vækst, held og medgang samt optimisme og tro, og derfor også personligt overskud til at udforske verden, både åndelig og filosofisk.

Hver af de fem elementer eller faser, tillægges bestemte symbolske kvaliteter, der bygger på yin og yang principperne, hvor hvert element har en yin og yang side, der når de er i balance, skaber harmoni.


Træets egenskaber
Det levende træ har tilpasset sig naturen således, at træet opfylder alle de krav et levende træ må have for at kunne trives.

Træet er symbol for de livsfaser eller -stadier, et menneske går igennem, der kan bruges i alle sammenhæng.
De fem elementer er en cyklus opbygning og nedbrydning, en evig udvikling og afvikling, uden begyndelse og uden ende.

Selvom de fem elementers cyklus er uden begyndelse og uden ende, betragtes Træ elementet, som den fase, der symbolisere begyndelsen på et nyt liv, vitalitet, spiring hvor det nye vokser frem.
Træelementet er det element, der generer det efterfølgende element ild, samt kontrollerer Jordelementet.

Det levende træs fem faser.
I løbet af et år gennemløber et levende træ alle fem faser, der hver især styrer og kontrollere de andre elementer i faserne. En fase er overgangen fra et element til det næste element.

 • Forårsfasen, hvor træet begynder at hente vand fra jorden, og transportere det op gennem stammen, hvor bladene begynder at spirer (træ-elementet er det styrende).
 • Sommerfasen, hvor træets blade omdanner CO 2 og vand til sukker til brug træets stofskifte, der hjælper træet med at vokse og skaffe mad til andre organismer (ild-elementet er det styrende).
 • Sensommerfasen, træet sætter frø, som er klar til at spire næste år (jord-elementet er det styrende).
 • Efterårsfasen, træet begynder at forberede sig på den kolde vinter, og at smide frø og blade på jorden, der kan indgå i en ny cyklus (metal-elementet er det styrende).
 • Vinterfasen, træet stofskiftet daler. Træet dør ikke, men gør ligesom bjørnene, der går i vinterhi. (vand-elementet er det styrende).
  Om foråret når det bliver varmere og lysere, kommer stofskiftet i gang igen, og vi er så tilbage i forårsfasen (Træelementet).
annonce
         Artikel fortsætter efter Annonce

Det levende træ har fire hoveddele:

 • Roden
 • Stammen
 • Grenene
 • Bladene.

Roden forankrer træet og optager vand og mikronæringsstoffer fra jorden.
Stammen med grenene bærer bladene, løfter dem op i lyset, danner ledningsbaner for saftstrømmene samt opmagasinerer næringsstoffer.
I bladene opbygges organiske stoffer ved solenergi og fotosyntese af luftens kuldioxid og vand med mineraler fra jorden. Vandet transporteres fra jorden op gennem den yderste del af stammen til bladene.
Et sundt træ er både stærkt og fleksibelt på en gang, så det kan bøje sig for vinden men samtidigt holde fast i sit rodnet, sin egenart og dermed den retning, som det skal vokse i.                      
Hvert af de fem elementer har en farve, træelementets farve er grøn, der anses for at repræsentere liv, vækst og vitalitet.
Grønt er vegetationens farve, og det er også symbolet på foråret og løftet om fremtidig høst i Kina.
Træelementets farver
Farverne i elementerne repræsenterer de energier der ligger i elementernes funktioner.
Således repræsenterer grøn, forår, spiring, ny begyndelse mm.
Et menneske har alle fem farveelementer, men en farve er den styrende farve. Således er foråret hvor de grønne nuancer er mest aktive. Grøn er den styrende farve.
Alle farver har en plus- og en minusside, som Yin (-) og Yang (+)   

Farven grøn på kinesisk er 绿 Lü
Den oprindelige betydning er farven på græs og blade, når de er stærke. De blå og gule pigmenter er grønne, når de kombineres og giver forskellige nuancer af grøn.
I gamle tider blev farven kaldt 青Qing, som er en turkisblå eller en turkisgrøn farve, en blanding af farven blå og grøn og en lille smule gul.
Grønt er vegetationens farve, og det er også symbolet på foråret og løftet om fremtidig høst i Kina.


Træ elementets karakteristik
Træ eksisterer i både Yin- og Yang-form, hvor Yin er de mørke farvenuancer og kølige farver og Yang er de lyse farver og varme farver.
Mennesker, der har Træ som det styrende element, vil typisk være idealistiske, ligefremme, nytænkende og dedikerede.
Generelt er grøn forbundet med sundhed, velstand og harmoni.
Når træ-elementet er i balance:
Træ viser sig ved, at du er ressourcestærk, samarbejdsvillig, problemløsende, social, beslutsom, etisk korrekt og har gåpåmod.
Når træ-elementet er i ubalance:
Træ viser sig ved, at du er frustreret, vred, pessimistisk, let påvirkelig og temperamentsfuld.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

Træ-elementets generelle karaktertræk:
Træ markerer begyndelse.
Det gør ting åbne, faste og i stand til at bære et læs.
Ved de mennesker, som er født i et år, der er under påvirkning af Træ elementet, menes følgende karaktertræk at træde frem:
Først og fremmest viser træelementets påvirkning på en person sig ved at denne er ekstremt støttende og loyal ift. venner og familie.
Der er ofte ubegrænset tillid, kærlighed og støtte til familie og venner, men der forventes også at dette går den anden vej.
Sekundært påvirker træelementet ved at personligheden ofte er præget af stor grad af humor.
De er ofte gruppens humørspredere.
Denne humor kommer let til udtryk i talens kunst, da disse personer også ofte er meget velformulerede. Undertiden bruges denne veltalenhed dog også til at spidde fjender eller blot andre som er uenige.

Når Træ er dit heldige element
Forår er din heldige sæson.
Hare år eller tiger år er dine heldige år.
Haremåneder og tigermåneder er dine heldige måneder.
03:00 - 7:00 er dine heldige timer.
Den østlige kompasretning er din heldige plads.
Det vil forøge dit held hvis du bor i et hus der har front mod øst.
Dit soveværelse bør ligge i øst delen af din bolig.
Det vil forøge dit velbefindende hvis du sover således at dit hoved er vendt mod øst
Vind eller blæst der kommer fra øst er godt for dig.
Din heldige farve er grøn og du bør bruge denne farve så meget som muligt, sammen med farven i dit dyretegns faste element, f.eks. smykker, din bolig, påklædning etc.

Andre artikler om:

menu-5-1-5-elementer
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap