KINA-PORTAL.DK
Indgangsportal til kinesisk samfund, historie, kultur og meget mere

Kina portal
Loading

 

Yin og Yang er symbolet på harmoni og balance.

Den sorte del med den hvid prik, kaldes yin og repræsenterer det feminine, passive princip og symboliserer nord, kulde, skygge, jord og fugtighed.
Den hvide del med den sorte prik, kaldes yang og repræsenterer det maskuline, aktive princip, og symboliserer himmel, syd, tørhed og kejseren.

De lærde forsøgte at anvende de fem elementer, ikke kun til alle fysiske ting i verden, men også i forbindelse med farver, retninger, årstider og lyde. De bliver endda anvendt på år, måneder, dage, timer, minutter og sekunder i den kinesiske kalender. Ud fra et menneskes fødselsdato og tid, kan man, baseret på en vægtning af disse fem-element, fortælle om storhed og fald af den menneskelige skæbne cyklus.

yin og yang Nobilvenlig side
Yin og Yang, kan ses som livets to polære kræfter. De er i et konstant vekselspil med hverandre: 'Når lyset, Yang, er på sit højeste, ligger kimen til Yin, mørke, allerede parat'. 'Yang stimulerer således Yin, og Yin gensidigt nærer Yang.' Kineserne kalder denne måde at tænke på for dialektisk dualisme. Dvs. enhver ting forstås gennem sin modsætning: Derudover symboliserer det også, at i alt "godt" findes "ondt" - og tilsvarende, at i alt "ondt" findes der "godt" Man kan f. eks se de positive og negative poler som et stearinlys. Yin repræsenterer den voksen i lyset og flammen repræsenterer yang. Voksen (Yin) nærer og støtter flammen (yang). Herved ser vi at flammen(yang) har behov voks (yin) som dens eksistens. Flammen (Yang) forbruger voks (yin ) i forbrædningsprocessen. Når voksen(yin) er brugt op, går flammen (yang) ud. Så man kan herved se, hvordan Yin og yang er afhængige af hinanden for deres eksistens. Du kan ikke have det ene uden det andet.

I tabellen til venstre vises nogle eksempler på nogle karakteristika for Yin og Yang.
Alt i verden består af modsætninger. Dagen er det modsatte af natten og kan ikke bestå uden denne. Aktivitet kan ikke blive ved uden Hvile. Uden sol ville der ingen skygge være. Yang stimulerer således Yin, og Yin nærer gensidigt Yang.' Kineserne kalder denne måde at tænke på for dialektisk dualisme. Dvs. enhver ting forstås gennem sin modsætning. Begrebet Yin og yang er central for kinesisk astrologi, således er dit fødselsårl ikke bare en angivelse af din alder!
Men ifølge den kinesiske system med Astrologi, fødselsår, indikerer dit fødselsår en bestemt fase eller aspekt af en tres-årig cyklus af tid. Tre systemer anvendes til optælling og klassificering af årene: De tolv dyr, de fem elementer og yin og yang.
Hvert år har således ikke kun et dyr og et element - men også en yin og yang polaritet.
Seks dyr i den kinesiske dyrekreds er naturligt yang, og seks er naturligt yin. Hvert element, træ, ild, jord, vand og metal, kan være enten Yin og Yang. F.eks. er 1968 et Jord Abe år, hvor aben er Yang og Jordelementet også er Yang. 1969 er Jord Hane år, hvor Hanen er Yin og hvor Jord elementet her er Yin. Det er således kombinationen af de 12 dyr og de fem elementer der giver en 60 år cycklus.    

Se video om introduktion til Yin og Yang:

Yin styrkerne / Aspekter

Yang styrkerne / Aspekter

Mørk

Lys

Måne

Sol

Vand

Ild

Passiv

Aktiv

Faldende

Stigende

Hunkøn

Hankøn

Kontraherende

Udvidelse

Kold

Varm

Vinter

Sommer

Eksternt

Internt

Tung

Let

Knogler

Hud

Frem

Tilbage

Tør Fugtig