KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 04-Apr-2020   Art. 5.1.4

Hvad er Qi

Ifølge kinesisk tankegang er Qi den vitale kraft, der udgør og binder alle ting i universet sammen.
Alt i universet skyldes bevægelser og ændringer af Qi.

Omkring år 1000 før vores tidsregning, var kinesernes verdensopfattelse bygget op omkring Himmel, Jorden og Mennesket, med Himlen som det dominerende element.

Her fremgår det af det ca. 2500 år gamle skrift Dao De Jing, at Qi indgår i den daoistiske skabelseshistorie, og det grundlæggende, hvoraf alle ting er lavet. 
Qi er:

  • Dao (vejen) føder det ene (Wuji)
  • Det ene føder de to (Yin og Yang)
  • De to føder de tre (samspillet mellem Qi, yin og yang)
  • De tre føder alle ting

Alt, hvad der eksisterer, gennemstrømmes af Qi, i et samspil med Yin og Yang og de Fem Faser (fem elementer), herunder råmaterialer, mennesker og dyr, himlen og jorden, ideer, tanker og følelser, dæmoner og spøgelser, ja hele universet.
I dette sammenspil, skabes der en evig re- og degenererende dynamisk cyklus af både opbyggende – og nedbrydende faser.

Qi er også den energi der befordrer menneskets sundhed, vitalitet, psykologiske velbefindende, og symboliseret i Yin og Yang der repræsenterer et komplementaritetssynspunkt med aktive og passive energier.
Qi, der også kan skrives som Chi, det kinesiske tegn 氣, er et sammensat tegn, hvor 气, repræsenterer den damp der stiger op fra 米 ris der koger.

qi-tegn
Kinesisk tegn for Qi, er et symbol for damp der stiger fra ris, som koger.
Hvilket betyder at Qi kan være lys som damp,
kan give energi og varme, kan være fast som ris.
Ris der skaber energien til at leve.

I dette tilfælde, er det et skrifttegn som står for et begreb, hvor dampen fra risen, udgør en usynlig kraft, som det store univers gennemstrømmes og består af, og er en del af alt der eksisterer, både på det fysiske og det psykiske plan.

Men denne usynlige kraft, er kun er til stede i samspillet mellem de to modsatte kræfter Yin og Yang, hvor der skabes en proces i en evig bevægelse mellem de negative og positive kræfter.

Kineserne kalder det de tre oprindelige former for Qi.
Nemlig himlens Qi, jordens Qi, samt forholdet mellem de forskellige former for Qi, som reguleres i overensstemmelse med loven for de fem faser.

I den moderne videnskabelige astronomi, svarer ”ris-dampene” til stjernetåger og mørk energi.
Ved indgangen til 1900-tallet begyndte astronomer at udforske forholdet mellem energi og stof. Det betød en ændring af tænkningen om universets bestanddele.

Videnskaben konkluderede at alt i Universet består af energi, i og med størstedelen af alt stof i universet er såkaldt mørkt stof og mørk energi. Sådan kalder astronomerne det, fordi vi ikke kan se det, og fordi på nuværende tidspunkt, ingen egentlig ved hvad det er.

For virkelig at forstå Qi, er det vigtigt at forstå begreberne Yin Yang samt Wu Xing, de fem faser også kendt som de fem elementer (ild, vand, jord, metal og metal), som interagerer med hinanden konstruktivt og destruktivt.
Begreber der er nærmere beskrevet andet sted på denne hjemmeside.

Den kinesiske tradition om Qi er så gammel, at dens oprindelse sandsynligvis ikke kan dateres. Med tiden er det blevet en stor og kompleks doktrin.

Qi (chi eller ch’i) er en kinesisk livsanskuelse, åbent for mange fortolkninger inden for menneskets sjælelige tilstand samt adfærd, trivsel og sundhed.

Annonce
         Artikel fortsætter efter Annonce

Qi er grundsubstansen indenfor nedenstående begreber:

Astrologi
sammenhæng mellem himmellegemernes stilling og begivenheder på Jorden, især menneskets skæbne.

Akupunktur
Qi er ensbetydende med de såkaldte meridianer. De bruges til akupunktur. Nåle indsættes for at stimulere punkter og linjer langs disse meridianer.

Traditionel Kinesisk Medicin
Kinesisk naturmedicin behandler Qi-strømmen som noget, der hovedsageligt er indeholdt i kroppen, svarende til blodets kredsløbssystem.

Qigong eller Qi Gong, en fællesbetegnelse for et væld af kinesiske helbredsøvelser.

Tai Chi, en kinesisk kampkunst, der i vore dage hovedsageligt trænes for at styrke sind og krop, med langsomme og kontrollerede bevægelser.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

Taoisme, en kinesisk religionslignende filosofi med begrebet tao (eller kinesisk Dao 道,) der kan oversættes med “vejen”. Tao eller vejen betegner den evige kraft (Qi), der løber gennem alt i universet og i særlig grad den naturlige, kosmiske orden.

Taoismen lærer, at man bør leve et liv i overensstemmelse med tao, den naturlige dynamik i verden; at man bør udnytte denne dynamik i stedet for at stille sig i vejen for den,

Kinesisk madkultur
I århundreder har kineserne anerkendt et tæt sammenhæng mellem mad og sundhed. Filosofien er, at alt hvad en person spiser og drikker, har en virkning på hendes eller hans Qi

Kinesisk malerkunst
Qi I kinesisk maleri i årtusinder var kunstnerens ansvar ikke at gengive et motiv, men at formidle og kommunikere den levende energi, Qi,

Feng Shui – der bogstaveligt betyder “Vindvand“.
Det er en kinesisk praksis, der bruges til at forstå, korrigere og harmonisere energistrømme inden for boliger og arbejdsområder. Dens mål er at øge personlig trivsel, lykke, lykke og succes.

Andre artikler om: menu-kosmologi
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap