KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 10-Dec-2020
  Art. 6.6.3

Mytologiens kosmiske æg 宇宙蛋

Det kosmiske æg
Det kosmiske æg er et af de mest fremtrædende ikoner i verdensmyten. kosmiske aeg
Den videnskabelige teori om universet, er en singularitet (et astrofysisk begreb hvor et punkt – f.eks. et sort hul – går mod uendeligt).
Det såkaldte "kosmiske æg", kondenserede al energi, rum og tid der indeholder alt i den fremtidige materielle verden, inklusive himmelske kroppe og liv.

For omkring 15 milliarder år siden brast det kosmiske æg pludselig i en uforlignelig big bang. Big Bang rystede rum og tid sammen, og den materielle verden brød igennem det kosmiske ægs skal, og historiens kosmiske æra begyndte.
Mytologiens kosmiske æg I årtusinder og over hele verden, har skabelsesmyterne fra mange kulturer været, at ægget var et symbol på livets oprindelse og mysterium.

Den kinesiske mytologi er en samling af kulturhistorie, folkesagn og religiøse fortællinger der er overleveret i mundtlig eller i nedskrevet form.
Nogle af myterne beretter om verdens skabelse, andre myter er moralske normer om hvordan befolkningen bør leve, hvordan noget skal eller bør være, eller hvordan nogen skal eller bør handle.

I mange kulturer og samfund, har myter og sagn, betragtet æggets form med dets cirkel og kugleform, som det perfekte magiske symbol som livs- og frugtbarhedssymbol. Ægget var symbolet på livet i udødeligheden og evigheden, ægget blev også brugt som et symbol på at Himlen og Jorden, var dannet ud af et kosmisk æg. Hønen eller Ægget

Hønen eller ægget?
Et dilemma som almindeligvis angives som spørgsmål om årsag og virkning "hvem kom først: hønen eller ægget?"
Spørgsmålet stilles hvor det ikke er klart, hvilken af to begivenheder, der skal betragtes som årsagen.

I den kinesiske mytologi er der eksempler på skabelsesmyter, hvor alt ting starter fra et æg, et kosmisk æg. Her er ægget og hønen symbolet på eksistens, det skabte sig selv fra bevidsthed og selvbevidsthed.

Både ægget og hønen vil hver forstå hinandens betydning for fremkomsten i deres egen verden, som er begrænset af bevidsthed og selvbevidsthed.
Begge har derfor eksisteret i al evighed, og vil eksistere i al evighed, i en uendelig cyklus.

Tao Te Ching eller Dào Dé Jīng er en af de mest indflydelsesrige visdomsbøger i kinesisk historie og er tilskrevet den legendariske figur Lao Zi eller Lao-tse.
Skrifterne rummer en gådefuld lyrik, herunder en metaforisk og billedrig stil.
Ikke kun om oprindelsen af alle ting, men dækker også love, der styrer udviklingen af alt i universet.

Dao eksisterede før himmelen og jorden, det er usynligt, det kan ikke navngives, det er uforudsigeligt, og vare evigt.

I følge den daoistiske filosofi om af ​​alle ting, gennemgår eksistens forskellige tilstande af aktivitet for at vende tilbage til sin oprindelige tilstand.

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce

Cirklen
Cirklen symboliserer, det absolutte, det evige og det uendelige – det, der hverken kan defineres, beskrives eller fattes.
Selve cirklen er symbol på en cyklus om skabelsen, af universet eller alting.
Cirkel
Hvis cirklen betragtes som en cirkelformet linje, er linjen uden begyndelse og slutning, viser den at enhver bevægelse altid vil bringe det skabte tilbage til udgangspunktet.
Cirklen bliver dermed et symbol på både en evolutionær og revolutionær transformationsændring.

Wújí 無極
På kinesisk kaldes cirklen Wuji, der bogstaveligt betyder ”uden grænser”
Wuji er symbolet på alt, hvad der eksisterede før himlen og jorden, var det store tomrum, en tomhed, der var så enorm, at det hverken kan beskrives eller kan forestilles. Wuji, kan også ses som et symbol af uendeligheden, en slags 'urcelle' der ligger til grund for alt liv og åbenbaring.

Æggets form blev også brugt til at repræsentere de fem faser: fødsel, vækst, modning forfald og tilintetgørelse(død), efterfulgt af en ny fødsel, i en evig og uendelig cyklus.
Den kinesiske mytologi har masser af fortællinger om skabelsen.

Mange af de kinesiske myter, involverer oprettelse og kosmologi af universet og dets guder. Nogle mytologier involverer skabelsesmyter, tingens oprindelse, mennesker og kultur. Nogle involverer oprindelsen af ​​den kinesiske stat.

Sagnet om himmelens og jordens oprindelse, er gengivet i flere forskellige, og også nogle gange modstridende beretninger og legender i den kinesiske mytologi.
Den kinesiske mytologi fortæller at i løbet af 18.000 år fortættede alt kaosset sig sammen i form af et æg.  

Da hele substansen af universet nu var indelukket i en enkelt, skal, opstod der to celler, Yin der var negativt ladet og Yang der var positivt ladet.
Ved en mystisk sammensmeltning af Yin og Yang, hvor den ene kraft nærer den anden og omvendt, skabtes Qi.
Læs mere om Qi her

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

Det findes også i den kinesiske skabelseshistorier. I næsten alle tilfælde fremkommer denne stamcelle ud af mørket og flyder i kaoshavet.
Ægget blev i de gamle traditioner forbundet med selve skabelsen, der var i stand til at skabe nyt liv, idet de troede, at verden var dannet af et kosmisk æg.


Andre artikler om Kinesisk mytologi:
Andre artikler om Kinesisk religion og livsanskuelse:
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap