KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 15-Oct-2020    
  Art. 5.13

Mo Zi eller Mester Mo, (kinesisk: 墨子 (Mòzi   Mo Tzu, Micius), oprindelige navn Mo Di 墨翟, var en kinesisk filosof der levede fra ca. 468 til ca. 391 fvt under perioden De Hundrede Skoler. Mo Zi

Med de Hundrede Skoler, var der i de fleste tilfælde ikke tale om skoler i egentlig forstand, men snarere om individer, som bekendte sig til forskellige filosofiske standpunkter.

Mohisme eller på dansk Moisme (Mo Ti)
I oldtidens Kina fandtes adskillelige tankestrømninger.  En af de filosofiske bevægelser var Mohisme (kinesisk: 墨家; pinyin: Mòjiā, bogstaveligt: ​​"Mo skolen") var en kinesisk filosofi udviklet af tilhængere af Mozi (også kaldet Mo Tzu (Master Mo), der levede 470 f.v.t.- 391 f.v.t.

Mo Zi er bedst kendt som grundlæggeren af ​​Mohismen, og konceptet, Ai (愛), en filosofisk livsanskuelse, der understregede at den universelle kærlighed, er den mest magtfulde usynlige kraft, og dermed løsningen på alle konflikter.

Som reaktion på konfucianismens velvillige kærlighed, understregede mohismen selvbeherskelse, selvrefleksion og ægthed snarere end lydighed mod ritualer.

Under perioden mellem de krigsførende stater (481 fvt - 221 fvt) blev mohismen aktivt udviklet og praktiseret i mange stater. Perioden med de krigsførende stater, var en tid præget af krig mellem forskellige kinesiske stater, hvilket var et resultat af det tidligere Zhou-dynastis gradvise opløsning.

Mo Zi var stærkt uenig med Confucius og hans retlige system og hævdede, at kun gennem refleksion, selvstudium og oprigtig adfærd kunne man blive god, ikke ved at overholde ritualer og et hierarkisk system.
Efter Mo Zis død splittedes skolen op, da der opstod strid blandt mesterens disiple.

Da det legalistiske Qin-dynasti kom til magten i 221 fvt., formodes det at mange mohistiske klassikere blev ødelagt, da kejseren Qin Shi Huang, tilsyneladende udførte bålbrænding af ​​bøger og begravelse af de lærde, der var imod Qin Shi Huangs legalistiske skole (fa jia 法家) der bygger på at styre menneskers adfærd, og hvor man bør anvende lovgivning, centraliseret magt, og statslig styring.

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce

Mohismens betydning blev yderligere forkastet, da konfucianismen blev den dominerende tankegang under Han-dynastiet, indtil den for det meste forsvandt i midten af ​​det vestlige Han-dynasti.

Mo Zi der var en højtuddannet snedker og håndværkere, blev ekspert i bygning af belejringsstiger og konstruktion af befæstningsværker, han var derfor høj efterspurgt blandt de syv krigsførende staters hersker, for at hjælpe dem med at besejre hinanden.

Selvom Mo Di beskæftigelse var at designede og bygget forskellige enheder til befæstninger for de krigsførende parter, gik det op for ham, at krigen var meningsløs og anti-etisk til livets godhed.

ærket, der blev samlet af hans elever og disciple, og bærer hans navn, baserede sig på en utilitarisme, der kan forklares med "størst mulig lykke til det størst mulige antal individer" eller som "maksimering af den almene velfærd".

Denne filosofi forkastede kongfuzianernes ritualer og hierarkiske samfundsorden, til fordel for et samfund med lige omsorg for alle.

Endvidere fordømte Mo Zi aggressiv krigsførelse, og med sin erfaring i forsvarsanlæg var han den første af de store filosoffer, der stod i spidsen for en militært organiseret gruppe, der deltog i forsvar af belejrede byer.

For 2400 år siden opdagede Mozi, at lys rejste langs en lige linje
Mo Zi, der var meget opmærksom på naturvidenskab og teknik.
Blandt hans mange bidrag er det bemærkelsesværdigt at huske hans resultater inden for optik.

Hans vigtigste bidrag inkluderer: en oversigt over de grundlæggende begreber i lineær optik, den lige linjeudbredelse, billeder og skygger, refleksion af lys med fly, konkave og konvekse spejle, hulkameraet, og brydning af lys med brydningsindekset for vand målt til 1,25, hvilket er meget tæt på den aktuelle værdi på 1,33. Disse er indeholdt i Mo Zi-bog.Hulkamera

Hulkamera metoden er den simpleste form for fotografi – det er arketypen af et apparat skabt til at fastholde et optisk billede; et camera obscura.
Det latinske begreb betyder mørkt (obscura) rum (camera).

Når en lysstråle skinner igennem en lille åbning og falder på en mørk overflade, kaster det et spejlvendt, formindsket billede på den modsatte side eller væg. (Tegnet 太阳 betyder solen)

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

Mo Zi's filosofi, som aldrig havde opnået den almindelige accept, blev stort set glemt, ligesom hans navn, indtil Kinas kommunistiske parti, genoplivede interessen for hans arbejde i midten af ​​det 20. århundrede.

I dag anerkendes han som en af ​​Kinas største filosoffer og hans koncept for konsekvenser i lighed med ethvert andet filosofisk system.
Den 10. august 2017, blev det offentliggjort at Kina ville sende verdens første kvantesatelit ud i rummet, satellitten der hed Micius, er opkaldt efter den gammel kinesisk filosof Mo Zi.Andre artikler om Kinesisk filosofi:


Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap