KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 15-Oct-2020    
  Art. 5.14

Navneskolen (Mingjia名家)

Den kinesiske civilisation har haft en dybtgående indvirkning på forståelsen af liv, menneskets natur, politik, samfund og uddannelse.
Kina har ligesom det gamle Grækenland, tjent som en platform for ideer og filosofier der har bredt sig hovedsagelig i de asiatiske lande, men også resten af verden har taget elementer fra den kinesiske tankegang.Stridende stater

Navneskolen var en af de såkaldte hundrede skoler i slutningen af Zhou-dynastiet - de stridende stater Periode – hvor de lærde konkurrerede om de kinesiske regenters og krisherrers gunst.

De stridende stater periode (475 - 221 f.v.t.) var også en epoke med stor kulturel og intellektuel ekspansion i Kina, hvor en række tanker og ideer frit blev udviklet og diskuteret.

De stridende stater område omfattede kun en lille del af det Kina vi kender i dag,

Navneskolen var ikke en egentlig skole, men var en samling af forskelligartet tænkere, kendt som bianzhe 辯者, der var mestre i brug af retorik og ordspil.

De deltog i debatter om forskellige emner, især dannelse af tanker, tænkningsprocesser og forskellen mellem sproglige betegnelser og virkelighed (ming shi名 實). Se nedenstående ordspil Hvid hest er ikke hest.

Navneskolen blev sammenlignet med de gamle græske sofister og dialektikere, med deres brug af retoriske argumentationer.

Sofister, er "personer, der med veltalenhed og spidsfindige argumenter søger at overtale eller overbevise nogen"
Dialektiker, er betegnelsen for en erkendelsesteoretisk metode, der består i en udveksling af teser (påstande) og antiteser (modpåstande), som – i bedste fald – slutter med en syntese (konklusion), som sammenvævet de to påstande.

Navneskolen var lille og havde kun en minimal indflydelse på den efterfølgende kinesiske intellektuelle historie, men det var den eneste kinesiske filosofiske skole, der primært henvendte sig til logik og erkendelsesteorien.   

Nogle af filosofferne på denne skole, især Deng Xi鄧 析, havde tendensen til legalisme. Skolen kaldes også xingmingjia形 名家 "skolens form og navn". Deres repræsentanter kaldes også kort tid bianzhe辯 者 "de disputerede"

De fleste af deres skrifter er gået tabt og kun fragmenter bevaret.

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce

Retorisk dialog mellem to dialektiker.
Når en hvid hest ikke er en hest (kinesisk: 白馬非馬; pinyin: báimǎ fēi mǎ, er et berømt paradoks i kinesisk filosofi.

Den kinesiske filosof Gongsun Long, hævdede at: 'hvid hest er ikke hest'

Anden filosof:  Hvordan?

Gongsun Lung:
"Hest" er det, ved hjælp af hvilket man navngiver formen. "Hvidt" er det, ved hjælp af hvilket man navngiver farven. Det, der navngiver farven, er ikke det, der navngiver formen. Derfor kan man sige "hvid hest er ikke hest."

Anden filosof:
Hvis der er hvide heste, kan man ikke sige, at der ikke er nogen heste.  
Hvis man ikke kan sige, at der ikke er nogen heste, betyder det ikke, at der er heste?
For der skal være hvide heste, er der for at være heste.
Hvordan kan det være, at de hvide ikke er heste?

Gongsun Lung:
Hvis man vil have heste, kan det gælde både gule eller sorte heste.
Men hvis man vil have hvide heste, dækker det ikke gule og sorte heste.
Antag, at hvide heste var heste.
Så hvad man ønsker [i de to tilfælde] ville være det samme.

Hvis det, man ønsker, var det samme, ville 'hvid' ikke afvige fra 'hest'.
Hvis det, man ønsker, ikke adskiller sig, hvordan er det så, at gule eller sorte heste er accepterede i det ene tilfælde og uacceptable i det andet tilfælde?

Det er tydeligt, at acceptabelt og uacceptabelt er indbyrdes modsat.
Derfor er gule og sorte heste ens, man kan svare, at der er heste, men man kan ikke svare, at der er hvide heste.
Det er således tydeligt, at hvide heste ikke er heste.

Denne dialog fortsætter med overvejelser om farvede og farveløse heste, og om hvid og hest kan skilles fra hvid hest.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap