KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere

 Forside | Samfund  | Historie | Kultur | Kunst | Filosofi | Religion | Astrologi | Geografi  | Natur | Attraktioner  | Danmark - Kina

WU WEI - WUWEI
EMNER: Kinesisk filosofi Filosofiens historie
Filosoffer Konfucianisme Daoisme
Moisme Navneskolen Legalisme
Yin & Yang skolen Kinesiske citater Wu Wei

Wu Wei (無爲) er et Dao- eller Tao-koncept, hvor Wu betyder ingen eller ingenting, og Wei betyder handling, altså Wu Wei betyder “ingen handling” eller ”ingen indgriben”.

Den bogstavelige betydning af wu wei er "uden handling", "uden indsats" eller "uden kontrol" og er ofte inkluderet i paradokset wei wu wei ”handling uden handling" eller "ubesværet handling".

Ikke-handling kan forstås som et aspekt af at gå med strømmen og ikke modstå de større (natur)kræfter, der styrer verdenen, med andre ord man tilpasser sig de givne omstændigheder
Eller som en bambusplante der med en egenskab af eftergivenhed, styrke og fleksibilitet, bøjer og tilpasser sig for tilværelsens storme, uden at knække.

Ikke-handling anerkender, at begivenheder styres af naturlovene, og det er ofte bedst blot lade disse love fungere og agere på deres egen tid, og på deres egen måde.

Wu Wei kan også sammenlignes med natur og kultur.
Naturens balance har sine egne love med faser der følger en harmonisk balance i en cyklisk kontinuitet.
Natur er det, som er helt uberørt af menneskets indgriben, modsat kultur som er en menneskelig indgriben i naturen og de konsekvenser det medfører.At handle, handler ofte om en indgriben, der skaber sine egne problemer. Menneskelige aktiviteter bør følge de naturlige love.
Et bedre udtryk af Wu Wei vil derfor være "handling ved ikke-handling”, Det vil sige, at det er naturen der handler, og mennesket der ikke griber ind ved ”ikke at handle”.

Wu Wei, stammer fra skriftet Dao De Jing, og er er et af de mest berømte daoistiske begreber, der gentagne gange påpeges i Dao De Jing, den store daoistiske klassiker.

Wu Wei defineres som Ikke-handling eller manglende handling i den forstand, at man afholder sig fra handling mod naturen. Naturen har love, der forløber helt uden vores indblanding, som vi bør overholde og må tilpasse sig omgivelserne og underkaste sig naturens tilbøjelighed til balance og stabilitet.  

Wu Wei betyder at udfører den rigtige handling i enhver given situation, ikke gribe forstyrrende ind, men vente på muligheder og benytte den handling som opstår spontant eller intuitivt og dermed afpasset situationen.

Vi skal ikke skynde os at handle, da de fleste ting i verden tager sig af sig selv, hvis de lades alene. Hvis vi prøver at forbedre tingene, er det sandsynligt, at vi skader dem og forværrer situationen. Når eller hvis vi handler, skal vi gøre det med forsigtighed, ellers ødelægger vi måske mere, end vi løser.

Naturen skynder sig ikke,
men alt er gennemført.
-Laozi


Udtrykket Wu Wei kommer fra bogen Dao De Jing, også skrevet som Tao-te Ching, en filosofi om den rette vej i livet, der introduceret en livsform beregnet til at genskabe harmoni og ro til et rige hjemsøgt af udbredte uro, krig, kaos.


Artikel fortsætter efter annoncen


Dao De Jing eller Tao Te Ching道德经, også kendt som "De moralske skrifter”, er en af de mest indflydelsesrige visdomsbøger i kinesisk historie og er tilskrevet den legendariske figur Lao Zi eller Lao-tse 老子.

Lao Zi gav udtryk for sin ide om himlens og menneskers enhed i Dao De Jing:  
"Mennesket følger Jorden, Jorden følger himlen, himlen følger Dao, og Dao følger det naturlige."

I Dao De Jing introducerer Laozi sit ideal om den ”oplyste leder”, der ved at integrere principperne i wu wei er i stand til at regere på en måde, der skaber lykke og velstand for alle landets indbyggere.
For eksempel ved at bruge naturen som den er: vind, vejr, samt solen og stjernene til at finde vej.Skrifterne der er mindst 2300 år gammel, er på godt 5000 tegn og består af 81 vers, der rummer en gådefuld lyrik, herunder en metaforisk og billedrig stil, og en rigelig brug af ordspil og paradokser.
Teksterne kan være svært tilgængelige, det minimerede sprog og de poetiske udtryk, er åbne for en lang række forskellige oversættelser og fortolkninger. En del af forklaringen kan være at finde i de kinesiske skrifttegn, der umuligør en entydig oversættelse.

Teksterne spænder vidt i indhold, fra universel visdom til praktisk rådgivning af de politiske og samfundsmæssige forhold.

Teksterne menes at være fra perioden De Stridende Staters tid der går tilbage til engang i 400'erne f.Kr. til 221 f.Kr.
Perioden var præget af ufred og anarki samt uafbrudte magtkampe mellem de lokale konger, fyrster og krigsherrer, til stor forarmelse af det almene folk og en svækkelse af den politiske stabilitet.

Herskerne var ved at blive stadig mere udsvævende og ude af stand til at værdsætte dyd, det ellers så stabile feudalsystem var i opløsning.
Dao De Jing var et vigtigt begreb inden for kinesisk statskunst og taoisme, og blev hyppigst brugt til at henvise til en ideel regeringsform inklusive kejsers opførsel.

Dao De Jing kan ses som en guide for kejseren/herskeren på, hvordan riget kan samles, og universel harmoni genindføres i verden.Disse gamle tekster, er blevet oversat fra det ene sprog til det andet, fortolket af mange mennesker og genfortolket og genoversat igen.
Bogen findes i flere fortolkninger om naturens evne til fuldkommengørelse”. den omfattende skabelse og handlingsmåde, der påvirker orden og transformation af ting.

I henhold til denne lære er den ultimative sandhed en spontan handling uden at den menneskelige ånd behøver at gribe ind.

Denne korte, men indsigtsfulde, bog, med dens mangfoldige anvendelser, påvirkede den kinesiske filosofi, religion og politik, herunder også dens praktiske virkninger i forhold til at lede og skabe harmoni i det menneskelige samfund. 

Det er også i Dao De Jing vi finder begreber som Yin og Yang, de fem elementer eller faser, samt Qi.

Annonce
Annonce
Andre relevante emner og annoncer: