KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 28-Nov-2020    
  Art. 9.1.1

Kinas arkæologiske periode

Den arkæologiske eller oldtidens periode dækker Kinas udgravninger og fund foretaget af arkæologer, der siden starten af nittenhundredetallet har afdækket fund, der belyser menneskets kultur og samfund fra de ældste tider og frem til tiden for fremkomsten af et egentligt skriftligt kildemateriale.

Årstal 1,7 mill år f.Kr. Yuan Mou mennesket
Det tidligste vidnesbyrd om menneskets eksistens i old-stenalderens Kina, foreligger i form af to fortænder fundet ved Yuan Mou i Yunnan provinsen.

Oldtidsstenalderens kinesere

På grundlag af målinger af de aflejringer tænderne blev fundet i, skulle de være mindst 1,7 millioner år gammelt.
Fundet af grove stenredskaber og trækulsfund i de samme aflejringer, tyder også på at brugen af ild var kendt af Yan Mou mennesket.

Årstal 650.000 f.Kr. Lantian mennesket
Det tidligste fund af primitive mennesker brug af stenredskaber og ild
Jæger- og samlerkultur og hulebeboelse

Årstal 500.000 f.Kr.

Beijing mennesket Beijing mennesket Blev fundet i 1929. Et af de ældste fundne menneskelignende væsener, der er opkald efter det fundne sted Zhoukoudian Chou Kou Tien) ca. 42 km. sydvest for Beijing. 

Beijing mennesket var af arten Homo erectus, der har kunne gå oprejst, har sikkert kunne tale fremstille enkle redskaber.
Beijing mennesket har haft et lille hjernerumfang.

Ild har været anvendt til varme og ved madens tilberedning, der er ikke fundet beviser på at mennesket selv har kunne gøre ild.
Beijing mennesket har været jæger, hvor de har drevet jagt på bl.a. gazeller og vildheste.

De bevarede redskaber er alle af stenhård grøn sandsten, kalksten, kvarts og kvasit.
Tilsyneladende har redskaberne været brugt som håndredskaber, dvs. uden nogen skæftning.

Nogen mere åndelig kultur synes Beijing-mennesket ikke at have været i besiddelse af.
Beijing-menneskets efterladenskaber tyder ikke på nogen form for kunstnerisk stræben.
Homo erectus kan have overlevet i Sydøstasien indtil for mindre end 50.000 år siden, der var forfædre til det moderne menneske ( Homo sapiens) og kom til området. 

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce

Årstal 20.000 -10.000 f.Kr. Øvre hule menneske
I Zhoukoudian blev der fundet, i en hule højere oppe i en kalkstenhøj, rester af et ”øvre hulemenneske”. Dette er tilsyneladende et af de første spor af menneskearten homo sapiens (det tænkende menneske).
Hulen blev fundet i 1930, hvor man fandt rester af mænd, kvinder og børn, der var blevet dræbt.

Fundet viser tegn på de første kulturelle mennesker, idet der har bestået et begravelsesritual, hvor ligene er overstrøet med pulveriseret jernglans, (et rødbrunt mineral, der består af jern-tveilte).
Det er også her at man finder bemalede perler, dyre-tænder, ornamenter af muslingeskaller.
Da Zhoukoudian ligger et godt stykke fra kysten, tyder det på at der har været noget handelssamkvem mellem andre samfund.
Det er her vi kan genkende vor tids menneske art

Årstal 7.000 - 5.000 f.Kr. Peiligang kulturen
Peiligang kulturen 1977 fandt arkæologerne en boplads ved Peiligang i den øst-centrale Henan provins.
Ud fra fundet har man der dyrket landbrug og haft husdyravl (svin).

Der blev også fundet potteskår, der tyder på at man var i stand til at fremstille lertøj.
Denne kultur eksisterede fra 7000 f.Kr. til 5000 f.Kr. Over 70 lokaliteter er blevet udpeget som Peiligang kultur.

Arkæologer mener, at Peiligang kulturen var begyndt med lidt politisk organisering.
Denne kultur praktiseres landbruget i form af at dyrke hirse og dyrehold i form af svin.
Kulturen er også en af de ældste i oldtidens Kina der kunne lave keramik.

Årstal ca. 5000 - 2.500 f.Kr. Yang Shao
Yang Shao kulturen er den ældste neolitiske agerbrugskultur i Nordkina, som er opkaldt efter en lille landsby Yangshao i Henan provinsen. Arkæologer fandt her i 1922 noget lertøj karakteriseret ved en grå og en rødlig keramik, der kan dateres 5-7 tusinde år tilbage.

Landbruget var svedjebrug hovedsagelig Hirse.
Centrum for syntes at have ligget i Shaanxi og Shanxi. Landsbyerne var enkle runde bosættelser.

Årstal ca. 3.000 f.Kr. Long Shan
Kulturen karakteriseret ved sort keramik.
Stationært landbrug som husdyr kendes svin, får, køer og hunde der alle tjener som menneskeføde.

Det er fra Lungshan vi besidder de første spor af kinesisk religiøsitet, idet der har eksisteret.
Centrum syntes at have ligget i Shandong.

I Long Shan gravene har man fundet en mængde smukke sorte krukker, øjensynlig modelleret op på drejeskive og de beviser eksistensen af et forbløffende udviklet samfund.

Long Shan folket har bygget huse, som ikke er meget forskellige fra dem, kinesiske bønder bor i den dag i dag.
De har boet sammen i landsbyer og brugt muslingeskaller som mønt.
Vognen på hjul blev hos dem trukket af tæmmet heste.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

Den efterfølgende periode er Sagn- og myteperioden.
Sagn og myter fortæller, at den første hersker var Fu Xi (Tai Hao): 2953 f.v.t.
De første tidsbestemte men sagnhistoriske kejsere skulle ifølge overleveringer have regeret fra 2852 f.v.t. og frem til Shang dynastiet i 1766 f.v.t. hvor arkæologiske fund, med inskriptioner har bevidnet den historiske tidsalder.
Læs mere om sagn og myteperioden herAndre artikler om Kinas historie:


Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap