KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere

 Forside | Samfund  | Historie | Kultur | Kunst | Filosofi | Religion | Astrologi | Geografi  | Natur | Attraktioner  | Danmark - Kina

historie menu
EMNER: Indledning Tidslinie
Arkæologisk periode Sagn periode Historiske kejsere 2205 f.Kr. - 221 f.Kr.
Dynasti periode 221 f.Kr. 1912 Republik periode 1912 1949 Folkerepublik periode 1949 -
Kinas arkæologiske periode

Den arkæologiske eller odltidens periode dækker Kinas udgravninger og fund foretaget af arkæologer, der siden starten af nittenhundrede tallet har afdækket fund, der belyser menneskets kultur og samfund fra de ældste tider og frem til tiden for fremkomsten af et egentligt skriftligt kildemateriale.

Årstal
1,7 mill år f.Kr.Yuanmou mennesket

Det tidligste vidnesbyrd om menneskets eksistens i old-stenalderens Kina, foreligger i form af to fortænOldtidsstenalderens kinesereder fundet ved Yuanmou i Yunnan provinsen.

På grundlag af målinger af de aflejringer tænderne blev fundet i, skulle de være mindst 1,7 millioner år gammelt. Fundet af grove stenredskaber og trækulsfund i de samme aflejringer, tyder også på at brugen af ild var kendt af Yanmou mennesket.  

Årstal
650.000 f.Kr. Lantian mennesket

Det tidligste fund af primitive mennesker brug af stenredskaber og ild
Jæger- og samlerkultur og hulebeboelse

Årstal
500.000 f.Kr. Beijing mennesket

Blev fundet i 1929. Et af de ældste fundne menneskelignende væsen, der er opkald efter det fundne sted Zhoukoudian Chou  Kou Tien) ca. 42 km. sydvest for Beijing. 

Beijing mennesket var af arten Homo erectus, der har kunne gå oprejst, har sikkert kunne tale fremstille enkle redskaber. Beijing mennesket har haft et lille hjerne rumfang.

Ild har været anvendt til varme og ved madens tilberedning, der er ikke fundet beviser på at mennesket selv har kunne gøre ild. Beijing mennesket har været jæger, hvor de har drevet jagt på bl.a. gazeller og vildheste.
De bevarede redskaber er alle af stenhård grøn sandsten, kalksten, kvarts og kvasit. Tilsyneladende har redskaberne været brugt som håndredskaber, dvs. uden nogen skæftning. Nogen mere åndelig kultur synes Beijing-mennesket  ikke at have været i besiddelse af. Beijing-menneskets efterladenskaber tyder ikke på nogen form for kunstnerisk stræben.
Artikel forsætter efter annonce:

Årstal
20.000 -10.000 f.Kr.
Øvre hule menneske

I Zhoukoudian blev der fundet, i en hule højere oppe i en kalkstenhøj, rester af et ”øvre hulemenneske”.
Dette er tilsyneladende et af de første spor af menneske arten homo sapiens (det tænkende menneske). Hulen blev fundet i 1930, hvor man fandt rester af mænd, kvinder og børn, der var blevet dræbt.

Fundet viser tegn på de første kulturelle mennesker, idet der har bestået et begravelsesritual, hvor ligene er overstrøet med pulveriseret jernglans, (et rødbrunt mineral, der består af jern-tveilte).
Det er også her at man finder bemalede perler, dyre-tænder, ornamenter af muslingeskaller.

Da Zhoukoudian ligger et godt stykke fra kysten, tyder det på at der har været noget handelssamkvem mellem andre samfund. Det er her vi kan genkende vor tids menneske art.

Årstal
7.000 - 5.000 f.Kr. Peiligang kulturen

1977 fandt arkæologerne en boplads ved Peiligang i den øst-centrale Henan provins. Udfra fundet har man der dyrket landbrug og haft husdyravl (svin). Der blev også fundet potteskår, der tyder på at man var i stand til at fremstille lertøj.. 

Denne kultur eksisterede fra 7000 f.Kr. til 5000 f.Kr.. Over 70 lokaliteter er blevet udpeget som Peiligang kultur. 
Arkæologer mener, at Peiligang kulturen var begyndt med lidt politisk organisering. 
Denne kultur praktiseres landbruget i form af at dyrke hirse og dyrehold i form af svin. Kulturen er også en af de ældste i oldtidens Kina der kunne lave keramik.

Årstal
ca. 5000 - 2.500 f.Kr. Yang shao kulturen

Er den ældste neolitiske agerbrugskultur i nordkina, som er opkaldt efter en lille landsby Yangshao i Henan provinsen.
 
Arkæologer fandt her i 1922 noget lertøj karakteriseret ved en grå og en rødlig keramik, der kan dateres 5-7 tusinde år tilbage.
Landbruget var svedjebrug hovedsagelig Hirse.
Centrum for syntes at have ligget i Shaanxi og Shanxi. Landsbyerne var enkle runde bosættelser. 

Årstal
ca. 3.000 f.Kr. Long Shan

Kulturen karakteriseret ved sort keramik. Stationær landbrug som husdyr kendes svin, får, køer og hunde der alle tjener som menneskeføde.
Det er fra Lungshan vi besidder de første spor af kinesisk religiøsitet, idet der har eksisteret.
Centrum syntes at have ligget i Shandong.

I Long Shan gravene har man fundet en mængde smukke sorte krukker, øjensynlig modelleret op på drejeskive og de beviser eksistensen af et forbløffende udviklet samfund. Long Shan folket har bygget huse, som ikke er meget forskellige fra dem, kinesiske bønder bor i den dag i dag.
De har boet sammen i landsbyer og brugt muslingeskaller som mønt. Vognen på hjul blev hos dem trukket af tæmmet heste.

Den efterfølgende periode er 
Sagn og myte perioden.

Sagn og myter fortæller, at den første hersker var Fu Xi (Tai Hao): 2953 f.v.t. De første tidsbestemte men sagnhistoriske kejsere skulle ifølge overleveringer have regeret fra 2852 f.v.t. og frem til Shang dynastiet i 1766 f.v.t. hvor arkæologiske fund, med inskriptioner har bevidnet den historiske tidsalder.

Læs mere om sagn og myteperioden her

Annonce
Annonce
Andre relevante emner og annoncer: