KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 18-Nov-2020    
  Art. 9.1.3
Kinas Dynasti periode 221 f.v.t. til 1912

I Kinas lange tusinde år historie, har der været to revolutioner, som har ændret radikalt på det kinesiske magtsystem og sociale samfund.

  • Den første radikale revolution var i år 221 f.v.t., hvor det feudale system, med flere selvstændige stater, brød fuldstændig sammen og blev udslettet.
  • Det førte til oprettelse af et centralt enhedsrige, styret af familiedynastier og embedsmænd.
  • Et imperium der skulle bestå i over 2.000 år. 

Den anden radikale revolution fandt sted i to omgange, første gang i 1911 hvor det over 2.000 år gamle dynasti system, under kraftig vestlig indflydelse, hvor man her forsøgte at omforme det politiske og sociale samfund til den nye tidsalder med internationale kontakter.

Efter 38 års revolutions periode, fuldbyrdedes revolutionen i 1949 med kommunisternes magtovertagelse.
Den kinesiske historie, har i dynastiperioden, bestået af en cyklus med storhed og fald efterfulgt i mellemperioderne af splittelse.

Årstal 221 f.v.t.. til 1911 e.v.t. Dynasti perioderne
Den første Kejser i et forenet Kina
Efter 250 års hensynsløse kampe mellem fyrstestaterne under de ”Stridende stater periode (475-221 f.v.t.) erobrede Qin statens hersker i årene 230-222 f.v.t.. staterne Han, Zhao, Wei, Chu, Yan og Qi. 
Umiddelbart efter sin sejr, gennemtvang han sin vision om et imperium bestående af alle staterne i hele Kina, og han grundlagde i år 221 f.Kr. den første centraliserede enhedsstat i Kinas historie, der omfattede et område der næsten svarer til Kina i dag, en bedrift hvis konsekvenser påvirkede statssystemet helt op til det 20.århundrede.

Nedenstående tidslinje går fra 1911 tilbage til år 221 f.v.t.

Årstal 1644 - 1911 Qing-dynastiet (kaldes også manchu-dynastiet)
Dette blev det sidste kinesiske dynasti der regerede i Kina. Qing dynastiet blev grundlagt efter sejren over Ming Dynastiet, der brød sammen efter oprør og angreb fra manchuerne.
Manchuerne var tidligere kendt som Jurchen og startede en invasion i Kina i midten af 1600-tallet.
Selv om manchuerne begyndte som ‘fremmede” erobrer, så tilpassede de sig hurtigt de normer, der blev fastsat af konfucianismen for traditionelt Kinesisk styre, og regerede som traditionelle indfødte dynastier.
Lidt ændringer kom der dog, idet ”hårpisken” blev indført hvor håret blevet skrabet af forreste del af hovedet og så blev resten af håret samlet i en lang hestehale. Straffen for ikke at følge den nye lov, var henrettelse.

Historiske begivenheder:
Danmark indleder regelmæssig handel på Kanton. Læs mere her...
Opiumkrigen (1839-42)
Taiping-opstanden (1850-64).
Bokseropstanden (1900) Læs mere her...
Revolutionen bryder ud (1911). Læs mere her...

Årstal 1368 -1644 Ming-dynastiet
Det var det sidste kejserdynasti der havde Han-kinesere som regenter.
Hovedstaden blev flyttet fra Nanjing til Beijing, og ”Den Forbudte By” blev bygget.
Dynastiet indledte en periode med fornyet opblomstring af den kinesiske kultur.
Kunsthåndværket og særligt porcelænsfremstillingen nåede et kvalitetsniveau, der aldrig var set før.
Ming monokromt porcelæn blev berømt over hele verden, med efterligninger oprettet i Vietnam, Japan og Europa.
Kinesiske købmænd udforskede alle kyster omkring det Indiske Ocean, og i 1433 banede kinesiske skibsekspeditioner under ledelse af admiral Zheng He, handelen med Sydøstasien, Indien, Afrika og Østafrika.
Man opbyggede en kolossal krigsflåde, hvor de største, firemastede skibe vejede 1.500 tons.
Hæren kom op på en stående styrke af 1 million mand. Det kan næppe diskuteres, at Kina var det mest udviklede samfund på jorden i den tidlige Ming-periode.
Læs mere om Ming dynastiet her

Årstal 1271 - 1368 Yuan-dynastiet (Yüan-Dynastiet):
er betegnelsen for den mongolske kejserslægt i Kina 1279-1368.
Det var under dette dynasti, at Marco Polo foretog sin rejse til Kina, som han kaldte Cathay, hvor han har givet sin berømte skildring af landets indre forhold.
Kublai Khan en mongolsk militær leder, og barnebarn af den legendariske Djengis Khan, var grundlægger og kejser (1279–1294) af det kinesiske Yuan-dynasti.
Dette betød en genrejsning af Kina som stormagt, og mongolherredømmet var i flere henseender en stabiliserende periode.
Kublai Khan genoprettede orden og statsstyre, tog vidtgående hensyn til kinesisk kultur og udbredte landets magt til Bagindien.
Samtidig viste mongolkejserne også en betydelig tolerance over for fremmede religioner og besøgende. 
Læs mere om Yuan Dynastiet og Kublai Khan

Årstal 960 - 1279 Song Dynastiet
Song-dynastiet ( pinyin: Song Chao) var et regerende dynasti i Kina mellem 960-1279
Song dynastiet genskabte ikke Han og Tang dynastiernes imperium, men startede til gengæld tre århundrede af indre udfoldelse, som gjorde det til den samtidige verdens mest kultiverede rige.
Det var den første regering i verdenshistorien der udstedte pengesedler, og det første kinesiske dynasti der etablerer en permanent stående flåde.
Song-dynastiet er opdelt i to forskellige perioder: den nordlige og sydlige Song.
I den nordlige Song periode (960-1127), var Song hovedstaden Bianjing (nu Kaifeng) og dynastiet kontrollerede det meste af det indre Kina.
Det Sydlige Song (1127-1279) vedrører perioden efter det nordlige Song dynasti mistet kontrollen over det nordlige Kina til Jin-dynastiet.
I denne periode flyttede Song hoffet til syd for Yangtze-floden og etableret deres hovedstad i Lin'an (nu Hangzhou).
Selv om Song havde mistet kontrollen med det traditionelle område der også kaldes” den kinesiske civilisations vugge, langs Den Gule Flod, var økonomien ikke i ruiner, da det sydlige Song havde 60 procent af Kinas befolkning og mest af den produktive landbrugsjord.
Det Sydlige Song-dynasti havde styrket flåden for at forsvare sine farvande og grænser til lands og til at gennemføre maritime missioner i udlandet.
For at afvise angriberne fra Jin (og derefter mongolerne), udviklede Song en revolutionerende ny militær teknologi, nemlig brugen af krudt til kanoner og skydevåben.

Årstal 907 - 1125 Liao Dynastiet
Liao dynastiet (pinyin: Liáo Chao), 907-1125, også kendt som Khitan imperiet, var et imperium i det nordlige Kina, der regerede i de områder af Manchuriet, Mongoliet, der i dag er dele af det nordlige Kina.
Det blev grundlagt af Yelü Abaoji fra Yelu klanen, der var fra Khitan stammen, i samme år som Tang-dynastiet kollapsede (907).
Selv om det oprindeligt var kendt som Khitan imperiet, vedtog kejseren Yelü Ruan officielt navnet "Liao" (formelt "Store Liao") i 947.
Navnet "Liao" bortfaldt i 983, men blev genoptaget i 1066.
Et andet navn for Kina på engelsk, var Cathay, er afledt af navnet Khitan.
Liao imperiet blev erobret af Jurchen fra Jin dynastiet i 1125.
Men Yelü Dashi etableret Xi (vestlige) Liao dynastiet 1125-1220 med resterne af sit folk, også kendt som Kara-Khitan Khanate, som overlevede indtil ankomsten af Djengis Khan's fælles mongolsk hær.

Årstal 907- 979 Fem dynastier og ti kongeriger
Denne periode mellem det foregående Tang dynasti og det næste Song dynasti, var en periode med politisk uenighed, kendt som Fem Dynastier og Ti kongedømmer Periode, og varede lidt mere end et halvt århundrede, fra 907 til 979.
I løbet af denne korte periode, hvor Kina havde i alle henseender en multi-stat system. 
Fem regimer lykkedes det at få hurtigt i kontrol over det gamle kejserrige i det centrale og i det nordlige Kina.
I samme periode, havde ti mere stabile regimer besat dele af det sydlige og vestlige Kina, så perioden benævnes også, at af De Ti Kongedømmer.

Årstal 618 - 907 Tang Dynastiet
Kinas storhedstid under Tang-dynastiet (618-907)
Tangdynastiet havde ligesom dynastier før og efterfølgende dynastier en cyklus, der omfattede en opbygning fra en anarkistisk periode over en opblomstrings periode og frem til dynastiets forfald.
Efter 300 års splittelse og fragmentering efter sammenbruddet af Han-dynastiet i 220 e.Kr., blev Kina igen forenet under Sui-dynastiet (581-618).
De politiske og statslige institutioner, der er etableret i løbet af denne korte periode lægge fundamentet for vækst og velstand i den efterfølgende Tang-dynastiet.
Præget af stærk og velvillige regel vellykkede diplomatiske relationer, økonomiske ekspansion, og en kulturel opblomstring af kosmopolitisk stil, Tang Kina dukket op som en af de største imperier i den middelalderlige verden. 
Købmænd, gejstlige og udsendinge fra Indien, Persien, Arabien, Syrien, Korea og Japan trængte gaderne i Chang ‘an, hovedstaden, og udenlandske tungesprog var en almindelig del af hverdagen.
Læs mere om Tang dynastiet her

Årstal 584 - 619 Sui Dynastiet
Sui-dynastiet der også er kendt som Da Xin, blev grundlagt af kejser Wen, eller Yang Jian, der havde hovedstad i Chang ‘an (nutidens Xian).
Det lykkedes at genforene landet i år 589 efter næsten fire århundreder af politiske opsplitning.
Det blev markeret ved en genforening af det sydlige og nordlige Kina og opførelse af ”Den Store Kanal” eller Kejserkanalen.
Læs mere her

Selv om det var en forholdsvis kort periode for et kinesisk dynasti, blev der vedtaget mange forskellige reformer af kejserne Wen og Yang.
Der var en jord fordelingssystem, som blev indledt for at reducere de rige, fattige sociale kløft, hvilket resulterede i øget produktivitet i landbruget.
Den statslige magt blev centraliseret og opdelt i tre afdelinger og seks ministerier.
Møntsystemet blev standardiseret og igen forenet.
Forsvarsanlæg blev forbedret, og Den Kinesiske Mur blev udvidet. Buddhismen blev også spredt og udbredt i hele imperiet.

Årstal 420 - 589 De Sydlige og Nordlige Dynastier
var en periode med borgerkrig og politisk splittelse.
Men det var også en periode hvor kunst og kultur blomstrede, og med fremskridt inden for teknologi. Her begyndte udbredelsen af den indiske Mahayana buddhisme sammen med kinesernes egne Daoism.

Årstal 304 - 439 De Seksten kongedømmer
også kaldt for ” fem slags barbarer” (Wuhu Shiliuguo) Di, Jie, Qiang, Xianbei og Xiongnu, der i det væsentlige var tyrkiske, mongolske og tibetanske grupper.
Den svage centralregering i det østlige Han og Jin-dynastier tillod ikke at ikke-kinesiske stammer kom ind på kinesisk område i det nordvestlige Kina, bevirkede det at de seksten kongedømmer kunne etablere deres egne små dynastier i det nordlige Kina.
Selv om de tillagde sig kinesiske navne og skikke, er De Seksten kongedømmer, af historiker, ikke er anerkendte dynastier.

Årstal 317 - 420 Det Østlige Jin dynasti
Det Østlige Jin var det første af dynastierne, der har udviklet en kultur som adskiller sig fra det nordlige Kina. Som et økonomisk centrum for hele Kina, har det haft stor betydning for hele Kina indtil i dag.

Årstal 265- 316 Vestlige Jin dynasti
Den første af de to perioder, var det vestlige Jin-dynastiet der blev grundlagt af kejser Wu, bedre kendt som Sima Yan.
I 280 erobre Jin staten Østlige Wu og Kina blev igen kortvarigt forenet.
Hovedstaden var Luoyang indtil 311, Hvorefter Chang ‘an var hovedstad die sidste 5 år af perioden.

Årstal 265 - 420 Jin Dynastiet
Jin-dynastiet var et dynasti, som herskede over hele eller en del af Kina fra 265 til 420.
Det kan opdeles i to perioder.
Under den første, den vestlige Jin 265 - 316 blev Kina igen forenet.
Som et resultat af oprør og invasion Jin mistet kontrollen i det nordlige og østlige Jin 317 - 420, var det kun i det sydlige Kina Jin herskede.

Annonce


Artikel fortsætter efter annonce
Annonce

Årstal 220 - 280 De tre kongedømmers periode (Sanguó)
En periode i Kinas historie fra 220 til 280 hvor Kina efter Han-dynastiets fald blev delt i tre kongedømmer: Wei i nord, Shu-Han i sydvest og Wu i syd. 
Perioden var en tid med krig og stagnation og anses derfor for at være Kinas mørke middelalder.
Kongedømmerne blev gradvist forenet af en krigsherre fra Wei som grundlagde det efterfølgende Jin-dynasti.
Årstal 221 - 263 De Tre Kongeriger
Kongeriget Shu
Chengdu var hovedstad i Kongeriget Shu I vid udstrækning skyldes, at ledelsen af Zhuge Liang (en fremragende politiker og strateg) og andre personager fra Kongeriget Shu.

Årstal 222 - 264 De Tre Kongeriger
Wu kongeriget

Kongeriget Wu, refererer til en historisk uafhængig stat i Jiangnan (Yangtze Delta) region i Kina.
I det meste af sin periode var Wu rigets hovedstad Jianye, i dag kendt som Nanjing.
Kongeriget Wu, var under kontrol af en krigsherre Sun Quan.
I modsætning til sine konkurrenter i de to andre stater, have han ikke virkelige ambitioner om at blive kejser af Kina.
Men efter Cao fra kongeriget Wei og Liu Bei fra kongeriget Shu hver erklæret sig for at være kejsere, besluttede Sun Quan t følge trop i 229, og havde dermed grundlagt Wu-dynastiet.

Årstal 220 - 265 De Tre Kongeriger
Wei kongeriget

Cao Wei var en af de regimer, der konkurrerede om kontrollen med Kina i løbet af de tre kongeriger periode. Det blev fastslået af Cao Cao, der bliver den mest magtfulde militære leder i det nordlige og centrale Kina.

Efter Cao Cao's historiske bedrifter fik regimet navnet Wei; historikere ofte tilføje præfikset Cao (fra Cao Cao's familienavn) til at skelne det fra andre stater i kinesisk historie også kendt som Wei.

Årstal 25 - 221 Det Østlige Han dynasti
Det Østlige Han dynasti betragtes som en fortsættelse af Det Vestlige Han-dynasti, og blev oprettet ved Liu Xiu, der blev kejser Guangwu.
Luoyang i Henan-provinsen som hovedstad.
Cirka 65 e.Kr. dukker de første referencer til Buddhisme op i Kina.
105 e.Kr. dokumentation for opfindelsen af papir.
Voksende ny-taoistisk og buddhistisk indflydelse.
Årstal 9 - 23 Xin-dynastiet
(pinyin: Xin Chao; bogstaveligt "Det nye dynasti") var i modsætning til den almindelige betydning af et dynasti, den havde kun en kejser.
Det eneste kejser af Xin-dynastiet, var Wang mäng , der var nevø af Enkekejserinden Wang Zhengjun, og han blev magtfulde efter død af hendes sted-barnebarn, kejser Ai i året 1 f.Kr.
Efter adskillige år med at været dyrket som en person kult, tog han til sidst over som kejseren i 8 e.Kr.
Men selv om han var en kreativ videnskabsmand og politiker, var han en uduelig regent, og hans hovedstad Chang ‘an blev belejret i år 23 ved bonde oprørere.
Han døde under belejringen, og Han-dynastiet blev genoprettet i henhold til den oprindelige Liu Familie.
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Følgende årstal er f.v.t.

Årstal 206 f.v.t -- 220 e.Kr. Han dynastierne
Efter den borgerkrig og splittelse, der fulgte efter Shi Huang Di’s død, blev Kina igen genforenet med Han dynastiet, som er opdelt i to store perioder: 
Den Vestlige Han eller Tidligere Han (206 f.Kr.-9 e.Kr) og Den Østlige Han eller Senere Han (25-220 e.Kr.). Kinas grænser der blev fastlagt af Qin dynastiet og opretholdt af Han dynastiet, har mere eller mindre defineret nationen Kina op til i dag. Han dynastiet var modsætning til det foregående Qin-dynasti, en periode med en kosmopolitisk kulturel opblomstring.
Han hovedstaden, Chang ‘an beliggende i dag i Shaanxi provinsen, var et kosmopolitisk monumentalt bycenter, var en af de to største byer i den antikke verden hvor Rom var den anden. Mange kinesere betegner stadig, den dag i dag, sig selv som Han-ren, ("han-personer")

Årstal 206 f.v.t. - 9 e.v.t. Vestlige Han
Den kongfuzianske lære sejrer. Eksamenssystemet indføres.
Statsmonopol på salt og jern - Silkevejen åbnes - Voksende uden- og indenrigshandel - Ca. 60 mill. indbyggere - Buddhismen kommer til Kina - Kinas første ordbog (Shou Wen) skrives - Papiret opfindes - Det magnetiske kompas -De første oversættelser af buddhistiske tekster til kinesisk.
Årstal 221 -- 206 f.Kr. Qin Shi Huang Di
Forening af Kina til et kejserrige, Den første kejser udråbes. Den kinesiske mur bliver sammenbygget. Kejser palads og mausoleum blive bygget nær Xian. Skrift, mål og vægt standardiseres. Den store bogbrænding. 
Læs mere om Qin dynastiet her


Andre artikler om Kinas historie:


Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer: