KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere

 Forside | Samfund  | Historie | Kultur | Kunst | Filosofi | Religion | Astrologi | Geografi  | Natur | Attraktioner  | Danmark - Kina

historie menu
EMNER: Indledning Tidslinie
Arkæologisk periode Sagn periode Historiske kejsere 2205 f.Kr. - 221 f.Kr.
Dynasti periode 221 f.Kr. 1912 Republik periode 1912 1949 Folkerepublik periode 1949 -

Kinas Dynasti periode 221 f.Kr til 1912

I Kinas lange historie, har der været to revolutioner, som har ændret radikalt på det kinesiske magtsystem og sociale samfund.

Den første radikale revolution var i år 221 f.v.t., hvor det feudale system, med flere selvstændige stater, brød fuldstændig sammen og blev udslettet.

Det førte til oprettelse af et centralt enhedsrige, styret af familiedynastier og embedsmænd.

Et imperium der skulle bestå i over 2.000 år. 

Den anden radikale revolution fandt sted i to omgange, første gang i 1911 hvor det over 2.000 år gamle dynasti system, under kraftig vestlig indflydelse, hvor man her forsøgte at omforme det politiske og sociale samfund til den nye tidsalder med internationale kontakter.

Efter 38 års revolutions periode, fuldbyrdedes revolutionen i 1949 med kommunisternes magtovertagelse. Den kinesiske historie, har i dynastiperioden, bestået af en cyklus med storhed og fald efterfulgt i mellemperioderne af splittelse.

Artikel forsætter efter annonce:

Årstal
21 f.Kr. -- 1911 e.Kr

Den første Kejser i et forenet Kina
Efter 250 års hensynsløse kampe mellem fyrstestaterne under de ”Stridende stater periode (475-221 f.Kr.) erobrede Qin statens hersker i årene 230-222 f.Kr. staterne Han, Zhao, Wei, Chu, Yan og Qi. 
Umiddelbart efter sin sejr, gennemtvang han sin vision om et imperium bestående af alle staterne i hele Kina, og han grundlagde i år 221 f.Kr. den første centraliserede enhedsstat i Kinas historie, der omfattede et område der næsten svarer til Kina i dag, en bedrift hvis konsekvenser påvirkede statssystemet helt op til det 20.århundrede.

Årstal
221 -- 206 f.Kr.

Qin Shi Huang Di
Forening af Kina til et kejserrige, Den første kejser udråbes.
Den kinesiske mur bliver sammenbygget. Kejser palads og mausoleum blive bygget nær Xian.
Skrift, mål og vægt standardiseres.
Den store bogbrænding. 
Læs mere om Qin dynastiet her

Årstal
206 f.v.t -- 220 e.Kr.

Han dynastierne
Efter den borgerkrig og splittelse, der fulgte efter Shi Huang Di’s død, blev Kina igen genforenet med Han dynastiet, som er opdelt i to store perioder: 
Den Vestlige Han eller Tidligere Han (206 f.Kr.-9 e.Kr) og Den Østlige Han eller Senere Han (25-220 e.Kr.). 

Kinas grænser der blev fastlagt af Qin dynastiet og opretholdt af Han dynastiet, har mere eller mindre defineret nationen Kina op til i dag. 

Han dynastiet var modsætning til det foregående Qin-dynasti, en periode med en kosmopolitisk kulturel opblomstring. Han hovedstaden, Chang ‘an beliggende i dag i Shaanxi provinsen, var et kosmopolitisk monumentalt bycenter, var en af de to største byer i den antikke verden hvor Rom var den anden.

Mange kinesere betegner stadig, den dag i dag, sig selv som Han-ren, ("han-personer")

Årstal
206 f.Kr -- 9 e.Kr.

Vestlige Han

Følgende årstal er e:Kr
Årstal
9 --23

Xin-dynastiet
(pinyin: Xin Chao; bogstaveligt "Det nye dynasti") var i modsætning til den almindelige betydning af et dynasti, den havde kun en kejser.

Det eneste kejser af Xin-dynastiet, var Wang mäng , der var nevø af Enkekejserinden Wang Zhengjun, og han blev magtfulde efter død af hendes sted-barnebarn, kejser Ai i året 1 f.Kr.

Efter adskillige år med at været dyrket som en person kult, tog han til sidst over som kejseren i 8 e.Kr.

Men selv om han var en kreativ videnskabsmand og politiker, var han en uduelig regent, og hans hovedstad Chang ‘an blev belejret i år 23 ved bonde oprørere.

Han døde under belejringen, og Han-dynastiet blev genoprettet i henhold til den oprindelige Liu Familie.

Årstal
25 -- 221
Det Østlige Han dynasti

Det Østlige Han dynasti betragtes som en fortsættelse af Det Vestlige Han-dynasti, og blev oprettet ved Liu Xiu, der blev kejser Guangwu.

Luoyang i Henan-provinsen som hovedstad.

Cirka 65 e.Kr. dukker de første referencer til Buddhisme op i Kina.
105 e.Kr. dokumentation for opfindelsen af papir.

Voksende ny-taoistisk og buddhistisk indflydelse.

Årstal
220 -- 280
De tre kongedømmers periode

(Sanguó)
En periode i Kinas historie fra 220 til 280 hvor Kina efter Han-dynastiets fald blev delt i tre kongedømmer: Wei i nord, Shu-Han i sydvest og Wu i syd. 
Perioden var en tid med krig og stagnation og anses derfor for at være Kinas mørke middelalder.
Kongedømmerne blev gradvist forenet af en krigsherre fra Wei som grundlagde det efterfølgende Jin-dynasti.

Årstal
220 -- 265
De Tre Kongeriger Wei

Cao Wei var en af de regimer, der konkurrerede om kontrollen med Kina i løbet af de tre kongeriger periode. Det blev fastslået af Cao Cao, der bliver den mest magtfulde militære leder i det nordlige og centrale Kina.

Efter Cao Cao's historiske bedrifter fik regimet navnet Wei; historikere ofte tilføje præfikset Cao (fra Cao Cao's familienavn) til at skelne det fra andre stater i kinesisk historie også kendt som Wei.

Årstal
222 -- 264De Tre Kongeriger
Wu kongeriget

Kongeriget Wu, refererer til en historisk uafhængig stat i Jiangnan (Yangtze Delta) region i Kina.

I det meste af sin periode var Wu rigets hovedstad Jianye, i dag kendt som Nanjing.
Kongeriget Wu, var under kontrol af en krigsherre Sun Quan.

I modsætning til sine konkurrenter i de to andre stater, have han ikke virkelige ambitioner om at blive kejser af Kina.

Men efter Cao fra kongeriget Wei og Liu Bei fra kongeriget Shu hver erklæret sig for at være kejsere, besluttede Sun Quan t følge trop i 229, og havde dermed grundlagt Wu-dynastiet.

Artikel forsætter efter annonce:

Årstal
221 - 263
De Tre Kongeriger

Shu kongeriget
Chengdu var hovedstad i Kongeriget Shu I vid udstrækning skyldes, at ledelsen af Zhuge Liang (en fremragende politiker og strateg) og andre personager fra Kongeriget Shu.

Årstal
265 -- 420
Jin Dynastiet

Jin-dynastiet var et dynasti, som herskede over hele eller en del af Kina fra 265 til 420

Det kan opdeles i to perioder. Under den første, den vestlige Jin 265 - 316 blev Kina igen forenet.

Som et resultat af oprør og invasion Jin mistet kontrollen i det nordlige og østlige Jin 317 - 420, var det kun i det sydlige Kina Jin herskede.

Årstal
265 -- 316
Vestlige Jin dynasti

Den første af de to perioder, var det vestlige Jin-dynastiet der blev grundlagt af kejser Wu, bedre kendt som Sima Yan.

I 280 erobre Jin staten Østlige Wu og Kina blev igen kortvarigt forenet.

Hovedstaden var Luoyang indtil 311, Hvorefter Chang ‘an var hovedstad die sidste 5 år af perioden.

Årstal
317 -- 420
Det Østlige Jin dynasti

Det Østlige Jin var det første af dynastierne, der har udviklet en kultur som adskiller sig fra det nordlige Kina. Som et økonomisk centrum for hele Kina, har det haft stor betydning for hele Kina indtil i dag.

Årstal
304 -- 439
De Seksten kongedømmer

også kaldt for ” fem slags barbarer” (Wuhu Shiliuguo) Di, Jie, Qiang, Xianbei og Xiongnu, der i det væsentlige var tyrkiske, mongolske og tibetanske grupper

Den svage centralregering i det østlige Han og Jin-dynastier tillod ikke at ikke-kinesiske stammer kom ind på kinesisk område i det nordvestlige Kina, bevirkede det at de seksten kongedømmer kunne etablere deres egne små dynastier i det nordlige Kina.

Selv om de tillagde sig kinesiske navne og skikke, er De Seksten kongedømmer, af historiker, ikke er anerkendte dynastier.

Årstal
420 -- 589
De Sydlige og Nordlige Dynastier

(kinesisk pinyin: nan bei chao; var en periode med borgerkrig og politisk splittelse.

Men det var også en periode hvor kunst og kultur blomstrede, og med fremskridt inden for teknologi. Her begyndte udbredelsen af den indiske Mahayana buddhisme sammen med kinesernes egne Daoism.

Årstal
584 -- 619
Sui Dynastiet

Sui-dynastiet der også er kendt som Da Xin, blev grundlagt af kejser Wen, eller Yang Jian, der havde hovedstad i Chang ‘an (nutidens Xian).

Det lykkedes at genforene landet i år 589 efter næsten fire århundreder af politiske opsplitning.

Det blev markeret ved en genforening af det sydlige og nordlige Kina og opførelse af ”Den Store Kanal” eller Kejserkanalen.

Selv om det var en forholdsvis kort periode for et kinesisk dynasti, blev der vedtaget mange forskellige reformer af kejserne Wen og Yang.

Der var en jord fordelingssystem, som blev indledt for at reducere de rige, fattige sociale kløft, hvilket resulterede i øget produktivitet i landbruget.

Den statslige magt blev centraliseret og opdelt i tre afdelinger og seks ministerier. Møntsystemet blev standardiseret og igen forenet.

Forsvarsanlæg blev forbedret, og Den Kinesiske Mur blev udvidet. Buddhismen blev også spredt og udbredt i hele imperiet.

Årstal
618 -- 907
Tang Dynastiet

Kinas storhedstid under Tang-dynastiet (618-907)

Tangdynastiet havde ligesom dynastier før og efterfølgende dynastier en cyklus, der omfattede en opbygning fra en anarkistisk periode over en opblomstrings periode og frem til dynastiets forfald. Efter 300 års splittelse og fragmentering efter sammenbruddet af Han-dynastiet i 220 e.Kr., blev Kina igen forenet under Sui-dynastiet (581-618). 

De politiske og statslige institutioner, der er etableret i løbet af denne korte periode lægge fundamentet for vækst og velstand i den efterfølgende Tang-dynastiet.

Præget af stærk og velvillige regel vellykkede diplomatiske relationer, økonomiske ekspansion, og en kulturel opblomstring af kosmopolitisk stil, Tang Kina dukket op som en af de største imperier i den middelalderlige verden. 

Købmænd, gejstlige og udsendinge fra Indien, Persien, Arabien, Syrien, Korea og Japan trængte gaderne i Chang ‘an, hovedstaden, og udenlandske tungesprog var en almindelig del af hverdagen.
Læs mere om Tang dynastiet her

Artikel forsætter efter annonce:

Årstal
907 -- 979
Fem dynastier og ti kongeriger

Denne periode mellem det foregående Tang dynasti og det næste Song dynasti, var en periode med politisk uenighed, kendt som Fem Dynastier og Ti kongedømmer Periode, og varede lidt mere end et halvt århundrede, fra 907 til 979.

I løbet af denne korte periode, hvor Kina havde i alle henseender en multi-stat system. 

Fem regimer lykkedes det at få hurtigt i kontrol over det gamle kejserrige i det centrale og i det nordlige Kina.

I samme periode, havde ti mere stabile regimer besat dele af det sydlige og vestlige Kina, så perioden benævnes også, at af De Ti Kongedømmer.

Årstal
960 -- 1279
Song Dynastiet

Song-dynastiet ( pinyin: Song Chao) var et regerende dynasti i Kina mellem 960-1279 e.Kr.

Song dynastiet genskabte ikke Han og Tang dynastiernes imperium, men startede til gengæld tre århundrede af indre udfoldelse, som gjorde det til den samtidige verdens mest kultiverede rige.

Det var den første regering i verdenshistorien der udstedte pengesedler, og det første kinesiske dynasti der etablerer en permanent stående flåde.

Song-dynastiet er opdelt i to forskellige perioder: den nordlige og sydlige Song

I den nordlige Song periode (960-1127), var Song hovedstaden Bianjing (nu Kaifeng) og dynastiet kontrollerede det meste af det indre Kina.

Det Sydlige Song (1127-1279) vedrører perioden efter det nordlige Song dynasti mistet kontrollen over det nordlige Kina til Jin-dynastiet.

I denne periode flyttede Song hoffet til syd for Yangtze-floden og etableret deres hovedstad i Lin'an (nu Hangzhou).

Selv om Song havde mistet kontrollen med det traditionelle område der også kaldes” den kinesiske civilisations vugge, langs Den Gule Flod, var økonomien ikke i ruiner, da det sydlige Song havde 60 procent af Kinas befolkning og mest af den produktive landbrugsjord.

Det Sydlige Song-dynasti havde styrket flåden for at forsvare sine farvande og grænser til lands og til at gennemføre maritime missioner i udlandet.

For at afvise angriberne fra Jin (og derefter mongolerne), udviklede Song en revolutionerende ny militær teknologi, nemlig brugen af krudt til kanoner og skydevåben.

Årstal
907 -- 1125
Liao Dynastiet

Liao dynastiet (pinyin: Liáo Chao), 907-1125, også kendt som Khitan imperiet, var et imperium i det nordlige Kina, der regerede i de områder af Manchuriet, Mongoliet, der i dag er dele af det nordlige Kina.

Det blev grundlagt af Yelü Abaoji fra Yelu klanen, der var fra Khitan stammen, i samme år som Tang-dynastiet kollapsede (907).

Selv om det oprindeligt var kendt som Khitan imperiet, vedtog kejseren Yelü Ruan officielt navnet "Liao" (formelt "Store Liao") i 947.

Navnet "Liao" bortfaldt i 983, men blev genoptaget i 1066.

Et andet navn for Kina på engelsk, var Cathay, er afledt af navnet Khitan.

Liao imperiet blev erobret af Jurchen fra Jin dynastiet i 1125.

Men Yelü Dashi etableret Xi (vestlige) Liao dynastiet 1125-1220 med resterne af sit folk, også kendt som Kara-Khitan Khanate, som overlevede indtil ankomsten af Djengis Khan's fælles mongolsk hær.

Årstal
1271 -- 1368
Yuan-dynastiet (Yüan-Dynastiet)
er betegnelsen for den mongolske kejserslægt i Kina 1279-1368.

Det var under dette dynasti, at Marco Polo foretog sin rejse til Kina, som han kaldte Cathay, hvor han har givet sin berømte skildring af landets indre forhold.

Kublai Khan en mongolsk militær leder, og barnebarn af den legendariske Djengis Khan, var grundlægger og kejser (1279–1294) af det kinesiske Yuan-dynasti.

Dette betød en genrejsning af Kina som stormagt, og mongolherredømmet var i flere henseender en stabiliserende periode.

Kublai Khan genoprettede orden og statsstyre, tog vidtgående hensyn til kinesisk kultur og udbredte landets magt til Bagindien.

Samtidig viste mongolkejserne også en betydelig tolerance over for fremmede religioner og besøgende. 
Læs mere om Yuan Dynastiet og Kublai Khan

Årstal
1368 -- 1644
Ming-dynastiet,

Det var det sidste kejserdynasti der havde Han-kinesere som regenter.

Hovedstaden blev flyttet fra Nanjing til Beijing, og ”Den Forbudte By” blev bygget.

Dynastiet indledte en periode med fornyet opblomstring af den kinesiske kultur.

Kunsthåndværket og særligt porcelænsfremstillingen nåede et kvalitetsniveau, der aldrig var set før.

Ming monokromt porcelæn blev berømt over hele verden, med efterligninger oprettet i Vietnam, Japan og Europa.

Kinesiske købmænd udforskede alle kyster omkring det Indiske Ocean, og i 1433 banede kinesiske skibsekspeditioner under ledelse af admiral Zheng He, handelen med Sydøstasien, Indien, Afrika og Østafrika.

Man opbyggede en kolossal krigsflåde, hvor de største, firemastede skibe vejede 1.500 tons.

Hæren kom op på en stående styrke af 1 million mand. Det kan næppe diskuteres, at Kina var det mest udviklede samfund på jorden i den tidlige Ming-periode.
Læs mere om Ming dynastiet her

Årstal
1644 -- 1911
Qing-dynastiet (kaldes også manchu-dynastiet)

Dette blev det sidste kinesiske dynasti der regerede i Kina.

Qing dynastiet blev grundlagt efter sejren over Ming Dynastiet, der brød sammen efter oprør og angreb fra manchuerne.

Manchuerne var tidligere kendt som Jurchen og startede en invasion i Kina i midten af 1600-tallet.

Selv om manchuerne begyndte som ‘fremmede” erobrer, så tilpassede de sig hurtigt de normer, der blev fastsat af konfucianismen for traditionelt Kinesisk styre, og regerede som traditionelle indfødte dynastier.

Lidt ændringer kom der dog, idet ”hårpisken” blev indført hvor håret blevet skrabet af forreste del af hovedet og så blev resten af håret samlet i en lang hestehale.

Straffen for ikke at følge den nye lov var henrettelse.

Danmark indleder regelmæssig handel på Kanton.

Opiumkrigen (1839-42) Taiping-opstanden (1850-64).

Bokseropstanden (1900) Revolutionen bryder ud (1911).

Årstal
1900
Bokseropstanden

Bokseropstanden (Yìhétuán Qiyi "Det harmoniske og retfærdige samfund") er den i Europa gængse betegnelse for en national, fremmedfjendtlig bevægelse i Kina, der 1898-1899 opstod i provinsen Shantung.

Specielt efter enkekejserinde Cixi's reaktionære statskup i september 1898, blev der iværksat en opstand mod vestlig politisk og kommerciel indflydelse i Kina, i 1898. 

I august 1900 havde 230 udlændinge mistet livet, mens tusinder af kinesiske kristne og rebeller var blevet dræbt. Læs mere om bokseropstanden her.

Annonce
Annonce
Andre relevante emner og annoncer: