KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere

 Forside | Samfund  | Historie | Kultur | Kunst | Filosofi | Religion | Astrologi | Geografi  | Natur | Attraktioner  | Danmark - Kina

historie menu
EMNER: Indledning Tidslinie
Arkæologisk periode Sagn periode Historiske kejsere 2205 f.Kr. - 221 f.Kr.
Dynasti periode 221 f.Kr. 1912 Republik periode 1912 1949 Folkerepublik periode 1949 -
Dynasti perioden

I Kinas lange historie, har der været to revolutioner, som har ændret radikalt på det kinesiske magtsystem og sociale samfund.
Den første radikale revolution var i år 221 f.v.t., hvor det feudale system, med flere selvstændige stater, brød fuldstændig sammen og blev udslettet.

Det førte til oprettelse af et centralt enhedsrige, styret af familiedynastier og embedsmænd.
Et imperium der skulle bestå i over 2.000 år.

Den anden radikale revolution fandt sted i to omgange, første gang i 1912 hvor det over 2.000 år gamle dynasti system, under kraftig vestlig indflydelse, hvor man her forsøgte at omforme det politiske og sociale samfund til den nye tidsalder med internationale kontakter.
Efter 38 års revolutions periode, fuldbyrdedes revolutionen i 1949 med kommunisternes magtovertagelse.Artikel forsætter efter annonce:

Den kinesiske historie, har i dynastiperioden, bestået af en cyklus med storhed og fald efterfulgt i mellemperioderne af splittelse.

Dynasti perioden

fra 221 f.v.t.   til   1912
Qin  (Chin) 221   - 206 f.v.t. Den første kejser -Qin Shi Huang Di, grundlagde i år 221 f.v.t. den første centraliserede enhedsstat i Kinas historie.
Den Store Mur - Terrakotta Hæren - Bogbrænding - Standar -skrift, mål, vægt, mønt. legalistisk stat.
Læs mere om Qin kejseren her

Han (Vestlige Han)

206 f.v.t - 25 e.v.t.

Efter den borgerkrig og splittelse, der fulgte efter Shi Huang Di’s død, blev Kina igen genforenet med Han dynastiet, som er opdelt i to store perioder: 
Den Vestlige Han eller Tidligere Han (206 f.Kr.-9 e.Kr) og Den Østlige Han eller Senere Han (25-220 e.Kr.). 
Kinas grænser der blev fastlagt af Qin dynastiet og opretholdt af Han dynastiet, har mere eller mindre defineret nationen Kina op til i dag. 
Han dynastiet var modsætning til det foregående Qin-dynasti, en periode med en kosmopolitisk kulturel opblomstring. Han hovedstaden, Chang ‘an beliggende i dag i Shaanxi provinsen, var et kosmopolitisk monumentalt bycenter, var en af de to største byer i den antikke verden hvor Rom var den anden.

Han (Østlige Han)

  25   -  221

   De tre kongerier Epoke

    Wei

    Shu

    Wu

 221 -   280

 

De tre kongeriger (220-280 e.Kr.) var en trepartsafdeling af Kina mellem staterne Wei , Shu og Wu. Udtrykket "tre kongeriger" var ikke retvisende, da hver stats konge, erklærede sig som kejser, der havde suverænitet over hele Kina.
Derfor bliver udtrykket "tre kejserriger også brugt.

Perioden anses for at være en særlig historisk periode fuld af magtkampe og sofistikerede militære strategier.

Kongeriget Wei

Som det stærkeste kongerige i de tre kongedømmeperioder blev kongeriget Wei efterhånden regeret af seks konger, herunder Cao Cao, der blev proklameret som Wei-dynastiet Tai Tsu efter hans død.
Kongeriget Shu
Med kun to kejsere Liu Bei og hans søn Liu Chan var kongeriget Shu's regering meget kortere end kongeriget Wei. Med hensyn til den nationale styrke var kongeriget Shu den svageste af de tre kongeriger.
Kongeriget Wu
Kongeriget Wu (229-280) hedder også Sun Wu, fordi kongeriget monarker er hovedsagelig fra solfamilien. Riget blev efterfølgende styret af fire kejsere og varede i 52 år. Selv om det ikke var den stærkeste blandt de tre kongeriger, med den længste historie og den mægtigste flåde.

Vestlige  Jin (Chin)

265  -  317  

Østlige  Chin

 317  -  420  
Artikel forsætter efter annonce:

Delingen mellem 
nord og syd epoken

 420 -   589  

Sung (Huset Liu)

 

    Chi

 420 -    479

    Liang 

 479 -    502

    Chen

 502 -    557

Nordlige Wei

 557 -    589

Huset Topa   el. første Wei   

 386 -  535

Vestlige Wei

 535 -  557

     Østlige Wei

 534 -    550

     Nordlige Chi

 550 -    589

     Nordlige Chou

 557 -   589
Sui  589 -  618  

Tang

618 -  907 Kinas storhedstid under Tang-dynastiet
Tangdynastiet havde ligesom dynastier før og efterfølgende dynastier en cyklus, der omfattede en opbygning fra en anarkistisk periode over en opblomstrings periode og frem til dynastiets forfald. Læs mere om Tang dynastiet her

De fem Dynastiers Epoke

   Senere Liang

   Senere Tang

   Senere Chin

   Senere Han

   Senere Chou

907 -  960

 907  -  923

923  -  936

936 -   947

947  -  951

951  - 960

 

Tartar Dynastierne

  Lia

  Vestlige Lia

907 - 1125

1125 -1168

1115 -1260

 

Sung

960-1279  
Sun (Nordldige Sung

 960    1127

 

Sung (sydlige sung)

 960    1127  

Samtidig ”barbar”
dynastier i Nordkina

1127    1279  

Liao (Khitan)

947  1125  

Chin (Jurched)

1122  1234  

Hsi Isia (Tangut)

1038  1227  

Yüan (Mongoler)

1280    1368

I løbet af 1270'erne, havde Genghis Khan’s sønnesøn Kublai Khan, erobrede store dele af det sydlige Kina. 
Yuán-dynastiet blev formelt proklameret i 1271, og i 1280 besejrede Kublai Khan de sidste områder i syd, som Song dynastiet havde behersket, og grundlagde Yuan-dynastiet.

Yuan-dynastiet (Yüan-Dynastiet) blev betegnelsen for den mongolske kejserslægt i Kina 1280-1368. 

Ming

1368    1644 Inden Ming-dynastiet blev etableret, blev Kina regeret af Yuan-dynastiet (som blev oprettet af mongolerne, der havde erobret Kina omkring 100 år tidligere).

Mange kinesere kunne ikke lide mongolske kejserdømme, og der var et bondeoprør ledet af Zhu Yuanzhang. Han og hans folk overtog Yuan-dynastiet. Derefter etablerede Zhu Yuanzhang Ming-dynastiet og kaldte sig kejser Hongwu. Læs mere om Ming dynastiet her

Qing eller Ching (Manchurer)

1644    1912  

Qing-dynastiet (kaldes også manchu-dynastiet)
Qing dynastiet blev grundlagt efter sejren over Ming Dynastiet, der brød sammen efter oprør og angreb fra manchuerne.
Manchuerne var tidligere kendt som Jurchen og startede en invasion i Kina i midten af 1600-tallet.
Selv om manchuerne begyndte som ‘fremmede” erobrer, så tilpassede de sig hurtigt de normer, der blev fastsat af konfucianismen for traditionelt Kinesisk styre, og regerede som traditionelle indfødte dynastier.
Lidt ændringer kom der dog, idet ”hårpisken” blev indført hvor håret blevet skrabet af forreste del af hovedet og så blev resten af håret samlet i en lang hestehale.
Dette blev det sidste kinesiske dynasti der regerede i Kina.

Annonce
Annonce
Andre relevante emner og annoncer: