KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere

 Forside | Samfund  | Historie | Kultur | Kunst | Filosofi | Religion | Astrologi | Geografi  | Natur | Attraktioner  | Danmark - Kina

historie menu
EMNER: Indledning Tidslinie
Arkæologisk periode Sagn periode Historiske kejsere 2205 f.Kr. - 221 f.Kr.
Dynasti periode 221 f.Kr. 1912 Republik periode 1912 1949 Folkerepublik periode 1949 -

Indledning til Kinas historie
Kinas historie går mere end 1,7 millioner år tilbage, hvor arkæologiske udgravninger har fremvist vidnesbyrd om menneskets eksistens i old-stenalderens Kina. Kinas historie er rig på kunst, politik, videnskab og filosofi og er hjemsted for den ældste af de store verdens civilisationer.

Kina er blevet regeret af forskellige dynastier i det meste af sin historie
.
Grundlaget for Kinas historieskrivning er tillagt Sima Qian (kinesisk: 司馬遷; ca. 145-85 f.v.t.), der var en kinesisk astrolog, historiker og forfatter under Han-dynastiet.

Han kaldes for den kinesiske historieskrivnings fader på grund af sit hovedværk Shiji (史記 "Historiske optegnelser” (hvor kapitel 7-10 i en 938 sider bog, er udgivet på dansk i 2007).

Hans livsværk dækker perioden i Kinas historie startende fra Den Gule Kejser, en af de legendariske kinesiske kejsere og kultur helte, der hævdes, at have regeret i 2697-2597 f.v.t., og frem til Sima Qians samtidig, der var kejser Wu, eller Liu Che, (156 f.v.t. - 87 f.v.t.).

Kejser Wu var en af de største kejsere i
Han-dynastiets tid og perioden var blandt de mest velstående i kinesisk historie. Under hans regeringstid, var Han-dynastiet det mest magtfulde regime i verden. 

Når historikere ønsker at forske i gammel kinesisk historie, bruger de annalerne, krøniker og afhandlinger skrevet af Sima Qian, der på grund af deres nøjagtighed kunne historikker forstå og forklare, hvordan det kinesiske samfund og dets mennesker og kultur har forandret sig over tid.

Kinas historie er med til at give svar på, hvorfor Kina ser ud, som den gør i dag. På nedenstående links kan der læses mere om de historiske perioder.

Artikel forsætter efter annonce:

Kinas historiske tidslinje
En kort oversigt der viser Kinas historiske tidslinie fra 1,7 mill år tilbage og frem til i dag, med en kort beskrivelse af de enkelte perioder.

1949 Folkerepublikken Kina oprettes.
Da kommunisterne kom til magten i 1949, stod de overfor en gigantisk opgave. Kina var et af verdens fattigste lande.
Det dyrkbare areal var ringe i forhold til befolkningen på 500 millioner. Landet havde været hjemsøgt af kaos og krig i en menneskealder.
Det gamle system var brudt sammen.
Den vigtigste opgave var i første omgang at få en administration til at fungere og at få økonomien i gang igen. Fødevareproduktionen kom i første række
.

Republik perioden i Kinas historie, dækker perioden fra 1911 til 1949.
I slutningen af 1911 skabte Sun Yat-sen den kinesiske republik, som var voldsomt plaget af borgerkrige. Republikperioden startede med 1911 revolutionen og som republikkens første præsident aflægger Sun-Yat-sen den 1. januar 1912 i Nanjing ed på den nye forfatning. 

Kinas Dynasti periode 221 f.v.t. til 1912
I Kinas lange historie, har der været to revolutioner, som har ændret radikalt på det kinesiske magtsystem og sociale samfund.
Den første radikale revolution var i år 221 f.v.t., hvor det feudale system, med flere selvstændige stater, brød fuldstændig sammen og blev udslettet.
Det førte til oprettelse af et centralt enhedsrige, styret af familie dynastier og embedsmænd. Et imperium der skulle bestå i over 2.000 år.

Kinas Feudal periode eller Kinas historiske kejserperiode.
Fra Zhou dynastiet til Qin dynastiet, er perioden beskrevet som den feudale periode i den kinesiske historie, det var de adelige også kendt som Gong, der ejede landbrugsjorden og havde bønderne til at arbejde for dem til gengæld for militær beskyttelse.
Adlen betalte en del af deres afgrøder og indtægter til kongen. I gammel kinesisk politisk tankegang, ville den kinesiske kejser have modtaget mandat fra Himlen og være kejser for alle under himlen.

Kinas arkæologiske periode
Den arkæologiske eller odltidens periode dækker Kinas udgravninger og fund foretaget af arkæologer, der siden starten af nittenhundrede tallet har afdækket fund, der belyser menneskets kultur og samfund fra de ældste tider og frem til tiden for fremkomsten af et egentligt skriftligt kildemateriale.

Kinesiske sagn og myter
Den kinesiske mytologi fortæller os om de første legendariske herskere i det gamle Kina. Disse kloge mænd og halvguder regerede længe før det første kinesiske dynasti. De Tre Herskere var magtfulde halvguder, der blev  meget gamle, bragte fred og velstand til landet under deres styre.

Annonce
Annonce
Andre relevante emner og annoncer: