KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere

 Forside | Samfund  | Historie | Kultur | Kunst | Filosofi | Religion | Astrologi | Geografi  | Natur | Attraktioner  | Danmark - Kina

historie menu

EMNER: Indledning Tidslinie
Arkæologisk periode Sagn periode Historiske kejsere 2205 f.Kr. - 221 f.Kr.
Dynasti periode 221 f.Kr. 1912 Republik periode 1912 1949 Folkerepublik periode 1949 -
Yüan dynastiet 1279 - 1368

Kublai Khan
Kublai Khan en mongolsk militær leder og barnebarn af den legendariske Djengis Khan var grundlægger og kejser (1279–1294) af det kinesiske Yuan-dynasti.

Fremkomsten af ​​det mongolske dynasti går tilbage til 1206, da Genghis Khan var i stand til at forene, under hans ledelse, alle mongoler i den store steppe lander nord for Kina.

I 1211 begyndte Genghis Khan at kæmpe sig ind på Jin-dynastiet i det nordlige Kina i 1211.

Under slutningen af Song-dynastiet (960 - 1279) forsøgte den mongolske Kublai Kahn at storme den kinesiske mur.

Hans sidste forsøg var simpelt. Kublai Kahn bestak ganske enkelt vagtposten, så han kunne komme igennem og etablerede Yuan-Dynastiet (1264 - 1368) i det norlige Kina.

I 1215 lykkedes det Genghis Khan at indtage Yanjing hovedstaden i staten Yan i det nordlige Kina (i dag Beijing.)

Da Yuan- kejserne selv kom fra nord, fandt de ikke anledning til at forstærke muren for at beskytte sig mod deres eget hjemland.

I de næste seks årtier fortsatte mongolerne med at udvide deres kontrol over de eurasiske steppeområder, herunder Kina, Rusland, Persien og store dele af Mellemøsten. Selv det østlige Europa kom under mongolernes herredømme.

Artikel forsætter efter annonce:

I løbet af 1270'erne, havde Genghis Khan’s sønnesøn Kublai Khan, erobrede store dele af det sydlige Kina.
Yuán-dynastiet blev formelt proklameret i 1271, og i 1279 besejrede Kublai Khan de sidste områder i syd, som Song dynastiet havde behersket, og grundlagde Yuan-dynastiet.

Yuan-dynastiet (Yüan-Dynastiet) blev betegnelsen for den mongolske kejserslægt i Kina 1279-1368.
Det var under dette dynasti, at Marco Polo foretog sin rejse til Kina, som han kalte Cathay, hvor han har givet sin berømte skildring af landets indre forhold.

Dette betød en genrejsning af Kina som stormagt, og mongolherredømmet var i flere henseender en stabiliserende periode.
Kublai Khan genoprettede orden og statsstyre, tog vidtgående hensyn til kinesisk kultur og udbredte landets magt til Bagindien.

Samtidig viste mongolkejserne også en betydelig tolerance over for fremmede religioner og besøgende.

Annonce
Annonce
Andre relevante emner og annoncer: