KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Find dit personlige horoskop med det kinesiske dyretegn og element og læs dit personlige horoskop 

Kinesisk horoskop (shēngxiào 生肖)
En stor del af astrologien, både i østen og vesten, er en beskrivelse af en persons karakter og personlighed, der bruges som baggrund til at forudsige og spå fremtidige begivenheder.

Se det generelle horoskop for det nye kinesiske år 2020 - Hvordan går det de enkelte dyr i Rottens år 2020

Find dit personlige horoskop med det kinesiske dyretegn og element:
indtast din fødselsdato åååå - mm - dd  
(eks. 1972 03 15 = 15.marts 1972)
År: Måned: Dag:
Du er født i Rottens år og dit element er Vand
Rotte er dit kinesiske
dyretegn
 Vand er dit kinesiske
element-tegn

Det kinesiske måneår 1972, går fra den: 1972-02-16    til og med den 1973-02-02

I den traditionelle kinesiske kalender er det år: 4669
1972 er Vand-Rottens år og har polretning Yang
Rotten hersker over timerne 23.00 - 00.59
Det kinesiske navn for Rotte er SHU 鼠 og er det første tegn i den kinesiske dyrekreds.
Rottens faste element er Vand og Polretning er Yang
Rotten symboliserer intelligens, rigdom og lykke.

Rottens karakter kort:

De positive egenskaber:
Charmerende, omgængelig, snarrådig, fleksibel, inteligent, fantasifuld, energisk, skarpsindig og omsorgsfuld.

De negative egenskaber:
Beregnende, impulsiv, egoistisk, naiv, manipulerende, overdrevent ambitiøs, kan være særdeles grådig.

De heldige tal for Rotten:
2 og 3 samt kombinationer af de to tal. F.eks. 23, 32, 223 osv.
Rotten er kompatibel med Dragen og Aben og inkompatibel med Hesten

Generelle karaktertræk:
Rotten har den første position i den kinesiske dyretegn.
På kinesisk er tegnet for rotten et kendetegn for et loddent dyr, det kan derfor også være mus, hamster eller andre små gnavere.
Selv om følelser for rotter, i vores kultur, ikke er de største, betragtes rottens egenskaber som charmerende og snu, der har en stærk tilpasningsevne.

Folk født i Rotteåret har ofte en stærk intuition og hurtig reaktion samt en positiv holdning og fleksibelt sind.
Rotten er aktiv og intelligent, er hurtig til at se mulighederne i en opstået situation.

I uventede situationer, er de meget skarpsindig og i stand til hurtigt at træffe en beslutning. Mens andre overvejer hvad de skal gøre, er Rotten en problemløser og har allerede fundet en udvej.

Frem for alt er Rotten meget tilpasningsdygtige under forskellige omstændigheder og kan hurtigt tilpasse sig omgivelserne. Rotter har en stærk nysgerrighed og skarpe observationer, så de har en tendens til at afprøve hvad som helst, hvis de kan drage fordel af muligheden.

De er loyal i deres forhold til andre, og forventer til gengæld samme loyalitet fra andre, og de kan blive dybt krænket hvis de føler at de er blevet snydt, eller deres tillid er blevet misbrugt. I deres vilje og iver for at få projekter til at køre, kan de give udtryk af at være egoistisk eller stædig, men de tror på hvad de laver, og går til opgaven af hele deres hjerte.

Rotten kan have en stærk vilje og er ambitiøs, men skal passe på med ikke at tvinge sine ideer igennem overfor andre, det kan virke irriterende eller fremmedgørende overfor venner og kolleger.
Sommetider stiller Rotten sine mål for højt, både i forhold til sine venner eller i deres karriere, men som årene går, bliver Rotten mere realistisk og tolerant.

De kan være åben og selskabelig, og i selskabet er de et velkomment supplement til festen.
De er intelligent i en samtale, har humor og er generøs med komplimenter og opmærksomhed.

Men hvis de befinder sig i en situation, hvor de føler, at de ikke bliver værdsat, kan de blive temmelig smålig og pedantisk.

Det er vigtigt for Rotten at de føler sig sikker, og de reagerer ængsteligt, når deres position er truet.
Det Rotten ønsker og har brug for, er at blive forstået.
Rotten vogter nidkært over deres privatliv.Kompatible dyr
Dette har at gøre med hvordan de enkelte dyretegn harmonerer med hinanden.
Det er således at hvert dyretegn korrespondere i større eller mindre grad af harmoni med de øvrige 11 dyretegn i den kinesiske dyrekreds.

Denne harmoni,er baseret på de enkelte dyretegns indbyrdes grad af forenelighed, hvilket gør det muligt at rådgive med hensyn til eksempelvis partnervalg og hvilke år, der er heldige/uheldige.

Kompatible dyretegn
Rottens dyretegn har den højeste grad af forenelighed med Dragen og Aben.
Mellem disse involverede dyretegn, eksisterer der et fantastisk og nærmest eksplosivt potentiale – både privat og kommercielt, og ideel harmoni og intuitive forståelse, hvor der er tre nøglebegreber tillid, retfærdighed og samarbejdsevne.

Den fysiske og psykiske tiltrækning er absolut.
Og det er derfor også her, de finder åndsbeslægtede og partnerskaber, der ofte varer livet ud.
Se harmonien mellem Rotten – Aben – Dragen

Inkompatibilitet
I modsætning hertil er der også en uforenelighed mellem dyretegnene, hvor der er en lavere grad af forenelighed mellem to involverede dyretegn.

Rottens inkompatibel dyretegn er Hesten, her lurer potentielle konflikter og uoverensstemmelser under overfladen.

Men hvis parterne er i stand til at acceptere hinandens forskelligheder, er der alligevel mulighed for, at de kan udnytte og drage fordel af de kvaliteter hos den anden, som de ikke selv er i besiddelse af.

Element også kaldt for fase
Hvert dyretegn har et fast element tilknyttet.
Plus elementet fra dyretegnets år, der er hvert 12. år, forbindes med et af de fem elementer der i rækkefølge er: Træ, Ild, Jord, Metal og Vand.
Rottens faste element er Vand:
V Vand repræsenterer nord og vinter på den nordlige halvkugle i årstidens cyklussom er den mørkeste tid.
Vandfarven er meget mørke farver, der nuancerer fra sort til blå.
Det kolde, mørke og dybe vand, betragtes også som et element af mysterium og mod.
Vandet er repræsenteret ved farven blå i forskellige nuancer. Vand Yang
Det er imidlertid et af de elementer der er tilknytte Rotten hvert 12. år, som har den største indflydelse på en persons karakteristik.
Se nedenstående element eller fase, der er tilknytte Rotten for dette år.

Artikel fortsætter efter annoncen
Elementet tilknyttet dyretegnet for dette år er Vand
Vand er det mest feminine af de fem elementer, men i den kinesiske astrologi betragtes det feminine ikke som værende svagt, tværtimod.

Vand er det stærkeste element, da det kan bevæge sig igennem eller rundt om noget uden at miste sin oprindelige substans og form.
Med tiden kan vandet forcere selv det største og stærkeste bjerg.


Vand-elementets generelle karaktertræk:
 • Gør ting flydende, opløser uforanderligheder.
 • Det smidiggør et stændigt tegn, men kan gøre et smidigt tegn alt for vidtløftigt.
 • Ved de mennesker, som er født i et år, der har Vand elementet som det styrende element, menes følgende karaktertræk at træde frem:
 • Vand indretter sig efter sine omgivelser.
 • Vand der strømmer igennem en flod, bøjer af for forhindringer, og finder andre veje.
 • På tilsvarende måde påvirker vandelementet personligheden ved at gøre dem fleksibel.
 • Dette kan give sig udslag i mange forskellige personlighedstræk, eksempelvis ved at personen er:
  • - omstillingsparat, imødekommende, venlig og forstående.
  • - ofte dygtige til at lytte og har ofte en veludviklet intuition og stor psykologisk indsigt i andre mennesker.
  • - bærer ikke nag, tænker meget objektivt og danner oftest deres meninger ud fra et helhedsindtryk, hvor de vægter de forskellige synspunkter objektivt imod hinanden.
  • - kunstnerisk, omsorgsfuld, forstående, sensitiv, ikke konfronterende.
 • De negative kvaliteter ved Vand elementet viser sig ved, at du er:
  • stresset, nervøs, oversensitiv, passiv, manipulerende, afhængig af andre og frygtsom.

Når Vand er dit heldige element
 • Vinteren er din heldige sæson.
 • Griseår elle rotteår er dine heldige år.
 • Grisemåneder og rottemåneder er dine heldige måneder.
 • 21:00 - 1:00 er dine heldige timer.
 • Den nordlige kompasretning er din heldige plads.
 • Det vil forøge dit held hvis du bor i et hus der har front mod nord.
 • Dit soveværelse bør ligge i norddelen af din bolig.
 • Det vil forøge dit velbefindende hvis du sover således at dit hoved er vendt mod nord.
 • Vind eller blæst der kommer fra nord er godt for dig.
 • Din heldige farve er blå nuancer og du bør bruge denne farve så meget som muligt, i din bolig, påklædning etc.

Andre artikler om:
menu-astrologi
annonce
         Artikel fortsætter efter Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap