KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere

 Forside | Samfund  | Historie | Kultur | Kunst | Filosofi | Religion | Astrologi | Geografi  | Natur | Attraktioner  | Danmark - Kina

kultur-menu

Kinesisk kunst og kunsthåndværk

Kultur
Kinesiske helligdage 2020 Film Litteratur
Malerkunst & Kalligrafi Sprog & Skrift -opera
Kunsthåndværk Verdens kulturarv Folkekultur
Arkitektur Lægekunst Madkultur Køkken
Kulturhistorie Sport-spil-lege Takt & tone

 

Kinesisk etikette samt takt og tone

Generelt
Den kinesiske kultur kan virke en smule kompliceret, da den bygger på andre værdier end den vestlige verdens.
Kineserne er opmærksomme på dette og accepterer derfor også, at udlændinge ikke har en komplet viden omkring den kinesiske kultur og derfor ikke er i stand til at følge alle de uskrevne regler for passende adfærd. 

Kineserne sætter dog stor pris på, at besøgende forsøger at forstå deres kultur og efter bedste evne tilpasser sig derefter.

Alle sociale relationer mellem kineserne er baseret på den relative status imellem dem.

Konfucius (551-479 f.Kr.) grundlægger af konfucianismen, den livsanskuelse der blev Kinas store kulturbærende tradition. 
Konfucius etablerede et system til etik, moral, hierarki og adfærd, der fastsætter reglerne for hvordan man beskæftiger sig med andre mennesker, og om oprettelse af hver persons rette plads i samfundet.

Konfucianske grundprincipper. Man kan sammenfatte grundprincipperne i konfucianismen som en moralkodeks eller en etik, der analyserer og besvarer spørgsmålene: Hvordan bør jeg handle? Hvordan bør samfundet være indrettet?

Sproget
Negative svar opfattes uhøfligt. Kineserne vil sjældent sige "nej" til dig direkte. I stedet svarer de ambivalent for eksempel "måske", "jeg er ikke sikker på", "jeg vil tænke over det", eller "Vi vil se" hvilket normalt betyder "nej."

Når dine kinesiske partneresmilende og høfligt eller endog entusiastisk siger "No big problem" eller "Problemet er ikke alvorligt", betyder det som oftest at der er stadig problemer.

"Small talk" betragtes som særlig vigtig i begyndelsen af et møde.
Kineserne vil ofte spørge "Har du spist?" eller "Hvordan har du det?"

Det er ikke spørgsmål der kræver et detaljeret svar, men svar kort og stil selv lignende spørgsmål.

Gøre en indsats for at lære og bruge mindst et par ord på kinesisk, det er et initiativ der vil blive bemærket og værdsat. Ordsprog, metaforer, vittigheder og ironi, der som regel er forankret i ens egen kultur, bør undgås, navnlig ved officielle møder.
Ligeledes bør stærke emotionelle udtryk undgås. I den kinesiske kulturkreds opfattes de som mangel på balance og overblik

Ansigt begrebet
Mianxi - at tabe ansigt, og give ansigt er meget vigtig og bør tages i betragtning på alle tidspunkter.
Både privat og i forretningslivet er det vigtigt for Kineserne ikke at tabe ansigt, og enhver handling, der kan resultere i dette, bør undgås.

Det er dårlig tone at blive ophidset og skælde ud.
Man taber ansigt på den måde. Er der problemer, løses de bedst ved venlig forhandling. Man skal være opmærksom på sin modparts behov for ansigt.
Hvis der er værdighed på spil, skal man altid give sin modpart en kattelem de kan smutte ud af. Undgå at fornærme eller ydmyge kinesere, når andre er til stede.
Skal der kritiseres bør dette foregå under 4 øjne. Ønsker man at kritisere personer med høj social status er det en god ide at benytte en "mellemmand" .

Artikel forsætter efter annonce:
Kinesiske navne
Kinesiske navne (Xing Ming). Xing betyder efternavn og Ming betyder fornavn.
I Kina er familiens navn sat først, og efterfulgt af fornavn.

Normalt indeholder et navn to kinesiske tegn (eller to stavelser), hvilket gælder for mere end 80% af de kinesiske navne. 
Folks fornavne består normalt kun af ét tegn, men kan bestå af to eller tre-tegn (tre-stavelse) men er sjældne. Tegnet i fornavnet betyder ofte: sundhed, velstand, dyd, sindsro og lykke.
Forældre eller bedsteforældre bruger en masse tid på at finde et passende fornavn til en nyfødt baby.

Generelt har et barn altid ret til faderens efternavn. Men i dag kan børn bruge deres mors efternavn.

De mest populære familie navne er Li (8%), Wang (7,5%), og Zhang (7%), og de dækker over 20% af befolkningen. Andre populære efternavne omfatter Liu, Chen Zhao, Yang, Huang, Hu, Sun, Xu, Wu, Zhou, Zhu, Gao Lin, han, Guo, og Ma. Disse familienavne udgør omkring halvdelen af ​​hele kinesiske befolkning.

Det anses for at være høflig og respektfuldt at bruge en kinesisk person ved hans / hendes efternavn, efterfulgt af titler som Xiansheng, Xiaojie, eller jobbet position.

Eksempler:
Frøken Li = - Li Xiaojie  
Fru  Wang = Wang Taitai  
Hr. Zhang = Zhang Xiansheng
Direktør Wang = Wang zhǔguǎn 
President - zǒngcá

Tiltaleform
En kineser vil oplyse deres efternavn først, efterfulgt af fornavn (kan være en eller to stavelser). For eksempel vil det kinesiske navn Liu Jianguo, på dansk være Hr. Jianguo Liu.

Tiltal ikke en person kun med efternavn og slet ikke med fornavn, med mindre man specifik er blevet bedt om det.
Brug efternavn og titel. For eksempel, Liu Xiansheng der betyder Hr. Liu, eller Liu Jingli der betyder chef,( leder, direktør) Liu.
Titler tillægges stor værdi og skal i skriftlig kommunikation altid med. Kvinders navne kan ikke skelnes fra mænds navne.
Kinesiske kvinder bruger deres pige navne, selv efter ægteskabet, men kan angive civilstand ved hjælp af Fru eller Frøken.
Bliv ikke overrasket hvis en kineser kalder dig ved fornavn, det er oftest fordi der på dit visitkort står med fornavn først og derfor antager nogle kinesere at det må være dit efternavn.

Artikel forsætter efter annonce:

Visitkort
Udvekslingen af visit kort er meget vigtigt i Kina. Det er gennem denne udveksling, man bliver husket. derfor er det en god ide at medbringe et stort antal visitkort med engelsk tekst og bedst, men ikke nødvendigvis med kinesisk tryk på bagsiden. 
Når du modtager et visitkort, modtages det med begge hænder kik på det og eventuelt udtale personens navn (efternavn). Brug standard sætningen ”Jeg er glad for at møde dig, eller" ni hao "på kinesisk.
Lad være med umiddelbart at putte kortet i en lomme eller en taske, det anses for uhøfligt.

Når du giver et visitkort, overdrages det ligeledes med begge og vær sikker på at det vender mod den person, til hvem du præsenterer dit kort. Når man sidder ved et bord, skal du placere kortene på bordet, dette viser respekt og er også en fremragende måde at huske navne på.
Visitkort bør trykkes på engelsk på den ene side og kinesisk på den anden. Vær sikker på at anvende forenklede kinesiske tegn for Kina, ikke de klassiske tegn, der bruges i Hong Kong og Taiwan.
Hvis du rejser til Kina og Taiwan eller Hong Kong, er det en god idé at putte de forskellige kort i separate æsker for at undgå sammenblanding.
Husk, at Kina er Folkerepublikken Kina og Taiwan er Republikken Kina. 

Guanxi
Gennem en stor del af Kinas historie, er guanxi det der har holdt det kinesiske samfund sammen.

Begrebet guanxi, er et begreb der dækker over forbindelse, relation og netværk.
Gennem en stor del af Kinas historie, er Guanxi det der har holdt det kinesiske samfund sammen. 
Guanxi er dermed nøglen til at forstå hele det kinesiske samfunds opbygning.

Guanxi betyder personlig forbindelse og gennem hele sit liv skaber den enkelte kineser sig et netværk af forbindelser gennem gensidige tjenester.
En tjeneste kan tolkes bredt både som at skabe nye kontakter, give gaver, sørge for at ens datter tages i betragtning til byens bedste skole og så videre.  
Den ene tjeneste er den anden værd, og derfor forventes der en modydelse på et eller andet tidspunkt. For kineserne er det forbundte med høj social status, hvis man har et stort netværk af personlige forbindelser. Desto større guanxi desto flere døre står åbne.

Et netværk af god guanxi tager tid at oprette, og dette sker ikke ved bare at give hånd og udveksle visitkort til et møde. I praksis betyder det, at man skal lære hinanden godt at kende som handelspartnere gennem mange uformelle middage, masser af baijiu (kinesisk brændevin) og måske flere aftner med karaoke (kinesernes foretrukne medie for sociale sammenkomster).

Disse uformelle sammenhænge er på ingen måder spildt, selv om der kan gå flere møder, før de konkrete forretningsideer bliver diskuteret.
Det er her, du over for kineserne beviser, at du er værd at arbejde sammen med.

Tillid spiller en stor rolle i vurderingen af guanxi.
Går man for hurtigt frem i forhandlingerne, vil man ofte have forspildt sin chance for samarbejde, hvis kineserne ikke oplever, at den fælles guanxi er på det rette stadie og klar til videre samarbejde.
Den rette guanxi er den afgørerende faktor.

Bordskik
Kinesere spiser med pinde. Kniv og gaffel kan dog fremskaffes, og det bliver altid gjort med stor imødekommenhed. Til maden serveres sædvanligvis mineralvand, juice, cola, sodavand, øl eller vin.

Skål hedder på kinesisk gan bei (”tørt glas”, dvs. bottoms up, hvilket ofte tages helt bogstaveligt).
Ved officielle middage skåles der fortrinsvis i vin, undertiden også i den kinesiske brændevin.
Man bør kun drikke kogt vand eller vand på flaske

Drikkepenge
Anvendes som hovedregel ikke, men er langsomt ved at indfinde sig på større hoteller og restauranter om end i beløbsmæssig beskeden målestok.

Artikel forsætter efter annonce:

Gaver
Det er normen, at medbringe en gave.
Det er en måde at vise omtanke på . Gaver skal afspejle giveren og modtageren.
Overvej gaver fra dit land eller by.
Gaver med et firmalogo er fint, så længe de ikke omfatte simple ting, f.eks. kuglepenne og lignende, på den anden side må den heller ikke være for dyr, da gaven er en tjeneste, der skal gengældes.

Forvent ikke, at kineserne åbner gaven når den modtages. Giv ikke noget i sæt af fire eller gaver, der kan henføres til død eller begravelse, såsom ure (Ordet ‘ur’ udtales på samme måde som den afsked, kineserne siger, før de brænder deres afdøde), afskårne blomster eller hvide ting.
Undgå hvid indpakning, da hvid er sorgens farve.

Påklædning
Ved officielle aktiviteter er kinesere meget formelt klædt og forventer, at herrer bærer habit og slips og kvinder tilsvarende påklædning. Ved private gøremål er påklædningen derimod afslappet, men ikke jeans.

Trafik
Kinesisk trafik er voldsommere og mindre reguleret end i Danmark.
Som regel orienterer trafikanter sig mere efter andre trafikanter, end de følger trafikreglerne. ”Samme retning - samme hastighed” med deraf følgende forudselighed er en god regel at følge, når man krydser en gade.
Men hovedreglen er, at stærk vinder over svag.
Højresvingende billister har fortrinsret. Vær derfor altid 100 % påpasselig, selv ved grønt lys i en fodgængerovergang.

Omgangsformer
Kinesere er i almindelighed åbne og ligefremme. Danske omgangsformer - tilsat lidt gammeldags høflighed - går fint sammen med kinesisk væremåde. Et grundlæggende træk i kinesisk kultur er networking.

Man ønsker gerne at knytte nye kontakter.
Erfaringen viser, at kinesere er gode til at følge op på sådanne kontakter.
Ved officielle møder i Kina vil danskere opleve en hierarkisk struktur hos kinesere.

Den enkeltes placering ved officielle aktiviteter som møder, middage og gruppefoto er i høj grad bestemt af rangfølge.
Enhver kineser ved som regel altid, hvilken placering han/hun har i en given officiel sammenhæng.
Besøgende danske grupper opfordres derfor til at stille op i hierarkisk orden.
Den kinesiske side vil sætte pris på at kunne identificere og henvende sig til en gruppes ordførende.
Ordsprog, metaforer, vittigheder og ironi, der som regel er forankret i ens egen kultur, bør undgås, navnlig ved officielle møder.
Ligeledes bør stærke emotionelle udtryk undgås.
I den kinesiske kulturkreds opfattes de som mangel på balance og overblik.

Annonce
Annonce
Andre relevante emner og annoncer: