KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 02-Nov-2020    
  Art. 11.1.10.
Kinas kulturhistorie

Kinas kulturhistorie omfatter både kulturarven og naturarven, der har en enestående og universel værdi for hele menneskeheden, den såkaldte verdensarv.

Verdensarv kan både være naturlandskaber og menneskeskabte bygninger, bydele eller eksempelvis monumenter, som man mener er så unikke og specielle, at de er værd at bevare for eftertiden.

Årtusinders beboelse har skabt umådelige områder af kulturlandskaber, fra imponerende rismarker anlagt i terrasser til moderne storbyer.

Kinas naturarv er et kulturlandskab frembragt i samspil mellem forskelligartede klimatiske, naturbetingede (geologiske, naturgeografiske, biologiske, zoologiske) og kulturelle (menneskeskabte) forhold. 

Kulturhistorien, er historien om hvordan mennesket igennem et længere historisk perspektiv, har påvirket landskabet og derved afspejle (kultur)landskabets historie samt menneskets kulturelle og historiske identitet.

Denne fortælling sker ved at oprette naturreservater og nationalparker, der er beskyttede naturområder, oprettet for at beskytte bestande af vilde dyr og planter og deres levesteder. Formålet med naturreservater eller nationalparker, er at beskytte vigtige og særegne naturværdier, naturtyper, fortidsminder og kulturspor.

Verdenskulturarv i Kina
Siden tiltrædelsen af ​​den internationale konvention om beskyttelse af verdens kulturelle og naturarv i 1985, har Kina 55 verdensarvsteder indtil dato (2019) af disse 37 er kulturarvssteder, 14 er naturarvssteder, og 4 er kulturelle og naturlige (blandede) steder.
Kina ligger sammen med Italien, hver med 55 kulturarvssteder (2019) på førstepladsen i verden.

Den kinesiske nedarvede kultur (Zhonghua Wenhua 中華文明)
Kinesisk kultur, er i den tidligste form for udviklede omkring sletterne ved Den Gule Flod.

Gennem en lang historisk udvikling, og under en kontinuerlig kulturel integration af etniske kultur, er vi fremme ved det der i dag er kendt som dannelsen af den kinesiske kulturelle selvbevidsthed.

Den kinesiske traditionelle kultur, er også kendt som Huaxia 华夏,  et navn for Kinas oprindelige konføderation af landbrugsstammer.

Derudover blev udtrykket Huaxia (der bogstaveligt talt betyder "det civiliserede Xia-folk") brugt til at repræsentere en civiliseret etnisk gruppe, i modsætning til de folk der boede ude omkring dem, hvilken kineserne selv opfattede som 'de barbariske folk' .

Huaxia, var en sammenslutning af to stammer Hua og Xia, der levede langs Den Gule Flod.
Huaxia kulturen, formodes at være fra samme tid som de andre tre gamle civilisationer i det gamle Egypten, Babylon og det gamle Indien.

De to stammer var forfædre til det moderne Han-kinesiske folk, som fødte den kinesiske civilisation.
Han-dynastierne (206 f.v.t — 220 e.Kr.) anses for at være en af de første store epoker i kinesisk historie, som gjorde Kina til den største regionale magt i Østasien

Han-dynastiets prestige og fremtrædende betydning påvirkede mange af kineserne i de efterfølgende dynastier, hvor både Han og Huaxia blev brugt som synonymer for etnisk kineser.
Kort sagt, Han-nationaliteten og Huaxia-nationaliteten, var de mest almindelige betegnelser for kinesere frem til det 20. århundrede.

I dag er det hovedsaglig Hànrén (汉人)der bruges om mennesker med etnisk kinesisk afstamning og Zhongguo Ren (中国 人), der refererer til alle Kinas borgere, herunder mennesker med andet end Han-etnicitet.

Selvom Kina var underlagt fremmede herskere, udenfor den Kinesiske Mur, der var af anden etniske gruppe, med deres egen kulturelle identitet, har den kinesisk kultur altid overlevet disse fremmede kulturer. Her var det erobrerne der blev kulturelt assimileret og indlemmet i den kinesiske kultur, der blev således ingen forstyrrelser i Kinas kulturelle udvikling.

Den kinesiske civilisation, er derfor blandt de ældste civilisationer, og Kina har den længste kontinuerlige civilisation i verden.

Traditionel kinesisk kultur dækker store geografiske områder, hvor hver region normalt er opdelt i forskellige subkulturer.

Den kinesiske kultur har spredt sig til hele Østasien og Sydøstasien, og dets indflydelsesniveau inkluderer politisk bevidsthed, ideologi og religion, uddannelse, liv og kultur.

Den kinesiske civilisations historie har en lang historie, hvis den tælles fra den gule kejsertid, har den været 5000 år.

Nogle forskere påpegede, at det kinesiske folkefærd har rødder 300.000-år tilbage, de har en 10.000-årig civilisationshistorie og en 5.000-årig national historie.

Se billedeserie: af Kinas 30 UNESCOs verdensarvssteder.

Den kinesiske mur. Læs mere...
Den Store Mur Læs mere...
Kejserbyen Den Forbudte By
Qin Shi Huang Terrakotta hæren og gravhøj i Xi'an
Chengde bjergressort område og templer
Templer i Chengde bjergressort område
En af de mere end 200 Dazu-grotter med over 50.000 buddhistiske skulpturer
Skydække omkring Emei bjerget
Kæmpe Buddha statue på Leshan bjerget
Naturområder i Huanglong, med bassiner formet af Limsten
Huangshan bjerget indhyllet i tågedisen
Jiuzhaigou naturområde dækker et areal på 600 km²
Jiuzhaigou hjemsted for bl.a. den Store Panda
Konfuciansk tempel ligger i Qufu i Shandong-provinsen, et tempelkompleks, med mindelund og familiebolig. Læs mere...
Lijiang’s gamle bydel, der ligger på et plateau i 2400 meters højde.
Læs mere...
Lijiang’s gamle bydel.
Læs mere...
Lushan nationalpark og Lushan bjerget. Læs mere...
Mogao hulerne, 750 huler er stadig bevaret med 45.000 m2 fresko vægmalerier og 3.000 skulpturer.
Himlens Tempel, Beijing. Læs mere...
Den gamle by, Pingyao
Suzhous Klassiske Haver
Læs mere...
Taishan bjerget
Taishan tempekompleks
Daoist (Taoist) tempel, Wudang
Wulingyuan Kalkstenslandskab
Wulyi bjerglandskab
Sommerpaladset i Beijing
Sommerpaladset i Beijing
Peking-mandens hule, hvor de boede for 100.000 år siden

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce

De fleste kulturelle værdier er afledt af konfucianisme og taoisme.
Kinesisk sprog, keramik, arkitektur, musik, dans, litteratur, kampsport, køkken, billedkunst, filosofi, forretningsetik, religion, politik og historie har haft en stor indvirkning ikke alene på det kinesiske folk, men også dets traditioner og festivaler fejres praktiseret af mennesker omkring Asien.

Kinas stærke traditionelle kulturelle og samfundsmæssige værdier, har flere gange været udfordret af både indefra- og udefrakommende påvirkninger der har prøvet at indfører nye kulturværdier.

Svaret på disse udfordringer, har været at de udefra kommende magter, før eller siden måtte tilpasse sig den kinesiske kulturelle og nationale identitet.

Blandt hovedaspekterne i den kinesiske kulturelle og nationale identitet er:

  • Kinas lange national historie ― mindst fire til fem tusind år
  • Han-folkets identitet som efterkommere af den legendariske gule kejser
  • kontinuiteten i ideen om et kinesisk imperium, der løber gennem alle dynastiske ændringer og under fremmed styre
  • det kinesiske sprogs unikke karakter
  • traditionen for kinesisk særegen religion og filosofi (eller kinesisk tankegang)
  • kinesisk litteratur, poesi, maleri, keramik, musik osv .
  • det imponerende antal opfindelser inden for områder som medicin, våben, skibsbygning, porcelæn osv., som i mange tilfælde var uovertruffen indtil renæssancen (14. århundrede).
  • på trods af mange regionale forskelle, er der en fælles hverdagskultur, inklusiv kinesisk mad.

 

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap