Slideshow

KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 06-Nov-2020     
  Art. 11.18.17

Ming Dynastiets Gravmonumenter
Optaget på Verdensarvlisten i 2000


Ming gravene er en samling af mausoleer bygget af kejsere fra Ming-dynastiet i Kina.
Den første Ming-kejserens grav ligger i nærheden af ​​hans hovedstad Nanjing.

De fleste af de Ming gravene, er dog placeret i en klynge nær Beijing og generelt kendt som ’Ming-dynastiets Tretten Grave’.

Beijing
Efter opførelsen i Beijing af ​​det kejserlige palads (Den forbudte by) i 1420 valgte Yongle-kejseren sit gravsted og skabte sit eget mausoleum.
De efterfølgende af 13 Ming-dynastiets kejsere blev deres gravanlæg placeret i samme dal.
Ming-gravene ligger i en dal omgivet af bjerge 50 kilometer nordvest for Beijing.

Ming og Qing gravene
Xiangling-graven, hvor kejser Yong Le (1403-24) og kejserinde Xu ligger begravet.

Det er den største af samtlige grave – faktisk et helt palads. "Hallen for Ofringer til Forfædrenes Gunst",med sine næsten 2.000 m2, er det den største trækonstruktion i Kina.

Kriterierne for optagelsen på Verdensarvlisten af de kejserlige Ming- og Qing- gravmonu-menter var, at de repræsenterer en kinesisk kulturel og arkitektonisk tradition, der dominerede i over 500 år.

Valget af gravmonumenternes beliggenhed illustrerer også den geo-mantiske (Fengshui) overbevisning, der var fremherskende på den tid.

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce

QING DYNASTIETS GRAVMONUMENTER
Optaget på Verdensarvlisten i 2000
Qing graven, ligger ca.120 km øst for Beijing. Kejser Qianlong (1736-96) og enkekejserinde Cixi ligger begravet her.

Gravene har været udsat for plyndringer i 1920’erne, men Qianlongs grav, Yuling, er en af de allerflotteste – den skal også lave kostet omkring 90 tons sølv.

Kriterierne for optagelsen på Verdensarvlisten af de kejserlige Ming- og Qing- gravmonumenter var, at de repræsenterer en kinesisk kulturel og arkitektonisk tradition, der dominerede i over 500 år.

Qing gravene i Beijing omfatter to gravanlæg, det vestlige- og det østlige gravanlæg, der er forbeholdt kejserne og de kejserlige medhustruer fra Qing-dynastiet (1644-1911) det sidste kejserlige dynasti.
Det østlige Qing gravanlæg er blandt de bedst bevarede og største af de eksisterende gravkomplekser.

Valget af gravmonumenternes beliggenhed illustrerer også den geo-mantiske (Fengshui) overbevisning, der var fremherskende på den tid.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap