KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 01-Nov-2020    
  Art. 7.4

Kinesisk religion historisk

Den kinesiske religion og spiritualitet, har ikke har samme verdensbillede som i den vestlige religion eller livsanskuelse, men er mere et filosofisk og moralsk system med mange religiøse træk. Befolkningen i Kina har en rig og kompliceret mytologi, der daterer sig over 4.000 år tilbage.

I gennem den kinesiske historie er myter og virkelighed sammenflettet.  
Historiske figurer er blevet tilbedt som guder, og gamle myter bliver undertiden behandlet som historiske sandheder.
Resultatet er et rigt illustreret billedtæppe af karakterer og fortællinger, både virkelige og forestillede, og med mange unikke guder, der er meget organiseret som det gamle kinesiske samfund.

Kina kan spore sine historiske rødder i en ubrudt linje i mere end 4.000 år, og dens mytologiske rødder strækker sig længere tilbage i tiden.

Tidslinje for religiøs praksis i Kina

4000 f.v.t. Yangshao-kulturen
I Kina er religiøse overbevisninger tydelige i Yangshao-kulturen som beboede den ”gule floddal”, mellem 5000-3000 f.v.t.
Arkæologiske fund med ligheder med den ældste del af Banpo-fundene betragtes som en del af det, der kaldes Banpo-fasen (5000 til 4000 f.Kr.) i Yangshao-kulturen.

Her blev der fundet 250 grave, der indeholdt gravgods, som peger på en tro på livet efter døden. Der er også et ritualistisk mønster for, hvordan de døde blev begravet med graver orienteret vest mod øst for at symbolisere død og genfødsel.
Gravgods giver bevis for bestemte mennesker i landsbyen, der optrådte som præster og ledede en slags spådom og religiøs overholdelse.

Yangshao-kulturen var matriarkat hvilket betyder, at kvinder var dominerende, så denne religiøse figur ville have været en kvinde baseret på de fundne gravsteder.
Der er ingen tegn på højtstående mænd i begravelserne, men derimod et stort antal kvinder.

Forskere mener, at den tidlige religiøse praksis også var matriarkalsk og sandsynligvis animistisk, hvor folk tilbeder personificeringer af naturen, og som regel at feminine guddomme var velvillige og mandlige guder ondskabsfulde eller i det mindste var mere frygtet.

Ca. 2200 f.v.t. Qijia kulturen 
Denne praksis fortsatte med Qijia-kulturen (ca. 2200-1600 f.v.t.), som beboede 'den øvre gule floddal', hvis kultur kunne have været patriarkalsk.
Undersøgelser af bronzealderstedet i Lajia landsbyen i den moderne Qinghai-provins (og andre steder) har afsløret bevis for religiøs praksis.

Ca. 2000 til 1500 f.v.t. Xia dynastiet
- et folk kendt som Xia dominerede de nordlige regioner i Kina.
Xia tilbad slangen, et væsen, der vises i nogle af de ældste kinesiske myter.
Til sidst ændrede slangen sig til dragen, der blev et af de mest varige symboler på kinesisk kultur og mytologi

Folket var dybt religiøst. De troede på naturens guder som flodguden, regnguden og jordguden. De troede på mange guder, men den mest magtfulde gud var himmelguden Tiān (天), kongen af ​​alle guder, en gud mere magtfuld end nogen jordbundne konger.

I Xia-tider fejrede bønder forårets festival. Forårsfestivalen var en tid til at tilbede landbrugets guder. De ønskede, at deres afgrøder skulle vokse. De ønskede også, at deres venner og familier skulle vokse.

Ca. 1500 til 1066 f.v.t. Shang- dynastiet
 I denne periode blev Kina styret af Shang- dynastiet. Befolkningen tilbad på dette tidspunkt mange af de samme guddomme fra Xia tiden, inklusive naturkræfter og elementer som regn, skyer, floder, bjerge, solen, månen og jorden. Deres største guddom, Shang Di, forbliver en vigtig gud i den kinesiske gudeverden.

Bevis for en stærk tro på spøgelser, i form af amuletter og smykker, går mindst tilbage til Shang-dynastiet, og spøgelsesfortællinger er blandt de tidligste kilder i den kinesiske litteratur. Spøgelser (kendt som Guei eller kuei) var ånderne af afdøde personer, som ikke var blevet begravet korrekt, men på grund ærefrygt eller de stadig var knyttet til jorden af andre grunde.

Når nogen døde naturligt eller blev begravet med den rette hæder, var der ingen frygt for, at de vendte tilbage som et spøgelse. Kineserne troede, at hvis personen havde levet et godt liv, ville de leve med guderne efter døden. Disse ånder fra ens forfædre blev bedt til, så de kunne henvende sig til Shangdi med problemerne og ros fra dem på jorden.

Forfædre blev repræsenteret af et fysisk symbol såsom en åndetavle indgraveret eller malet med forfædres ærefulde navn.
Rituelle ceremonier blev afholdt for at ære disse forfædre, og der blev ofret fra Hirse øl, kvæg, hunde, får og mennesker blev offereret.
Omfanget af ofrene varierede, men ved vigtige ritualer ville hundreder af dyr og / eller menneskelige ofre blive slagtet.

Da de troede, at de dødes ånder fortsatte med at eksistere og interesserede sig for de levendes verden, begravede Shang-eliten deres døde i detaljerede og velindrettede grave.
Spådom blev en væsentlig del af den kinesiske religiøse overbevisning og blev udført af mennesker med mystiske kræfter (hvad man ville kalde en "psykisk" i den moderne tid), man ville betale for at fortælle ens fremtid gennem orakelknogler.

Spådom orakleben
En af Shang-kongernes vigtige roller var religiøs og involverede spådom - evnen til at se og forstå fremtiden.
Det er gennem disse orakelknogler, at skriften udviklede sig i Kina. Mystikeren ville skrive spørgsmålet på skulderbenet på en okse eller skildpaddeskjold og anvende varme, indtil det revner; uanset hvilken vej revnen gik, gav et svar. Det var ikke mystikeren eller knoglen, der gav svaret, men ens forfædre, som mystikeren kommunikerede med.
Disse forfædre var i kontakt med evige ånder, guderne, der kontrollerede og opretholdte harmonien med universet.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce

ca. 1046-226 f.v.t.  Zhou dynastiet
Et nyt dynasti, Zhou, kom til magten i Kina, her skete der markante ændringer inden for religion. Folk tilbad stadig de gamle guder, men forfædres tilbedelse blev stadig vigtigere.
I Zhou-dynastiet blev konceptet om himmelens mandat udviklet.
Himlens mandat var troen på, at Shangdi ordinerede en bestemt jordiske kejsere eller dynastier til at regere og lod dem regere, så længe de behagede Shangdi.
Hvis herskerne ikke længere var ansvarlige for at tage sig af folket, havde de mistet himmelmandatet og blev erstattet af et andet dynasti.
Moderne lærde har simpelt set dette som en begrundelse for at ændre et regime, men folket troede på det tidspunkt på konceptet.

Det blev antaget, at guderne skulle holde øje med folket og ville være særlig opmærksomme på kejseren. Folk fortsatte en praksis, der begyndte mod slutningen af ​​Shang-dynastiet, med at bære charme og amuletter af deres valgte gud eller deres forfædre til beskyttelse eller i håb om velsignelser, og kejseren gjorde det også.

Religiøs praksis ændrede sig i den sidste del af Zhou Dynastiet på grund af dets tilbagegang og eventuelt fald, men praksis med at bære religiøse smykker fortsatte.
Religiøs praksis med spådom, forfædres tilbedelse og ærbødighed for guderne fortsatte, men i perioden der kaldes forår og efterår (772-476 f.v.t.) begyndte filosofiske ideer at udfordre den gamle tro.

Konfucianisme og taoisme udviklede sig i slutningen af ​​Zhou-dynastiet.
Disse to religiøse traditioner havde en enorm indflydelse på udviklingen af ​​de mest basale og varige principper i den kinesiske kultur.
Konfucianisme er mere en filosofi end en ægte religion. Det inkluderer ikke guder og har aldrig udviklet en egen mytologi.
Konfucianisme beskæftiger sig primært med menneskelige anliggender snarere end af åndeverdenen eller efterlivet. Samtidig understreger det imidlertid vigtigheden af ritual og hengivenhed over for ældre og forfædre.

Konfucianske principper.
Det grundlæggende mål med konfucianismen er at leve i harmoni med "himmelens vej (Tao)" ved at udføre de pligter og ansvar, der passer til ens position i samfundet. Forfædres tilbedelse og ærbødighed for familien er grundlæggende elementer i konfucianismen. Ritualer til ære forfædre er ekstremt.

Daoisme
Daoisme, også kendt som Taoisme,
opstod omtrent på samme tid som konfucianisme.
Denne religiøse tradition havde sine rødder i naturens tilbedelse af de tidligste kinesere. Ordet tao betyder "vejen", og taoistisk tro er baseret på ideen om, at der er en naturlig orden eller en "himmelvej", som man kan lære at kende ved at leve i harmoni med naturen. Gennem en forståelse af naturlove, kan et individ få evigt liv.

221 f.v.t. Qin dynastiet
Efter 250 års hensynsløse kampe mellem fyrstestaterne under de ”Stridende stater periode (475-221 f.v.t.) erobrede Qin statens hersker i årene 230-222 f.v.t. og samlede Kina i 221 f.v.t. til en stærk stat.
Qin statens hersker var Wang Zhen (Kongen af Zhen), men efter at have erobret alle de andre stater, konstruerede derfor en helt ny titel der var over en kongetitel, ”Qin Shi Huang Di”.

Umiddelbart efter sin sejr, gennemtvang han sin vision om et imperium bestående af alle staterne i hele Kina. Den første centraliserede enhedsstat i Kinas historie, der omfattede et område der næsten svarer til Kina i dag, en bedrift hvis konsekvenser påvirkede statssystemet helt op til det 20. århundrede.
Qin Shi Huang Di havde en række dygtige og loyale ministre og rådgivere omkring sig, der indførte en række reformer.
Staten blev styret af et embedsmandskorps, der administrerede et lovkompleks, som bl.a. byggede på strenge straffe.
Alle forsøg mod oprør blev slået ned med hård hånd.

Den konfucianske tankegang og litteratur var i direkte modstrid med Qin styret og en af kejserens rådgiver Li Xu, beordrede at alle bøger der ikke var bøger om Qin love skulle brænde. Men bøgerne var hovedsagelig brændt af på grund af frygt for magt og gudsdyrkelse.
Den formodede afbrænding af bøger og tekster i 213 fvt og levende begravelse af 460 konfucianske lærde i 212 fvt, blev beordret af den kinesiske kejser Qin Shi Huang, og havde til formål at gavne den officielle Qin-styrende filosofi om legalisme.

Den kinesiske Legalisme (Fa jia) filosofi
Den legalistiske skole (fa jia 法家) bygger på at styre menneskers adfærd, hvor man bør anvende lovgivning, centraliseret magt, og statslig styring.
Legalismen var rettet mod hvordan man kunne styre og kontrollere folket således, at hvert enkelt individ går op i en højere enhed med statens interesser.
Legalisterne mente, at staten ikke var til for folket, men folket var til for staten.
Den gamle feudale statsform, hvor embedsstanden udsprang af slægtsrelationer, var forbi.
I stedet skulle det være en moderne stat, der med en professionel embedsstand udvikler færdigheder og resultater, der giver adgang til embederne.

Han Fei Zi (ca. 230 f.v.t.) en kinesisk samfundsfilosof var grundlægger af den kinesiske form for legalismen (retsskolen).
Generelt betegner legalisme (af latin, lex: lov) en holdning der udtrykker, at man bør følge love fordi de er love.
Staten regulerer ud fra sin egen opfattelse af hvad der er den rigtige moral og bruger loven som opdragelsesredskab.

Kejser Qin Shi Huang Di og hans minister Li Xu organiserede det nye storrige efter de legalistiske principper og delte landet op i 36 administrative provinser (præfekturer), der senere blev forøget til 41.
I hver provins blev der anbragt en militær guvernør, en civil guvernør og en tilsynsførende embedsmand, der blev udpeget fra den centrale ledelse i Qin hovedstaden Xianyang, der ligger ikke så langt fra den nuværende storby Xian.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
206 f.v.t. – 220 e.v.t Han dynastiet
Efter grundlæggelsen af Han-dynastiet, der var det andet kejserlige dynasti, blev der iværksat en intensiv kampagne for at erstatte klassikerne; ældre lærde, der havde husket disse værker i deres helhed, var en hovedkilde - og en grund - til de mange modstridende versioner af de forskellige klassikere, der var tilgængelige
Under Han dynastiet udvidede Kina sit territorium og handel, og konfucianisme, taoisme og buddhisme udviklede sig.

Mellem 50 f.v.t. og 50 e.v.t kommer Buddhismen til Kina
Buddhismen ankommer til Kina fra Indien og tilføjede en anden vigtig indflydelse på den kinesiske kultur og mytologi.
Buddhistiske ideer blev gradvist smeltet sammen med taoisme og konfucianisme, til en blandet folkereligion, der fik en stor indflydelse på folks åndelige liv.
 De tre traditioner blev ofte set som forskellige aspekter af den samme religion og som at have dybest set de samme mål.
Buddhister og taoister hædrede hinandens guddomme i deres templer og indarbejdede begge principper for konfucianisme, såsom forfædres tilbedelse, i deres tro.

Tibetansk buddhisme blev først aktivt udbredt i Tibet fra det 6. til det 9. århundrede, overvejende fra Indien. I tidsperioden 9. – 10. Århundrede forsvandt buddhismen i Tibet, men kun for at vende tilbage igen i det 11. århundrede.
Med den mongolske invasion af Tibet i det 13. århundrede og etableringen af ​​det mongolske Yuan-dynastiet spredte den tibetanske buddhisme sig ud over Mongoliet og Kina.
Fra dent14. til det 20. århundrede, blev tibetanske buddhisme anerkendt af det kinesiske Ming-dynasti (1368–1644) og det manchuriske Qing-dynasti (1644–1912).

Kinesisk livsanskuelse
Konfucianisme, taoisme, buddhisme, kombineret med den tidlige folkereligion danner grundlaget for den kinesiske kultur, helt frem til i dag.
Andre religioner har tilføjet deres egen indflydelse, men disse fire trosstrukturer havde den største indflydelse på den kinesiske og kultur.

Begrebet livsanskuelser anvendes om menneskets tænkning angående dets eksistens, dets livsvilkår og vedrørende alt det, der er større end mennesket.
Den kinesiske livsanskuelse har altid været en meget vigtig identitet i forhold til samfundets normer og idealer for det kinesiske folk.Andre artikler om Kinesisk religion og livsanskuelse:

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap