KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 01-Nov-2020    
  Art. 7.5.
Kinas religioner

Kina har i dag ingen stats religion, og er officielt en ateistisk stat.
Der tillades dog en række religioner og blandt de fem største er, buddhisme, konfucianisme, daoisme, islam og kristendom.

De to hoved -ismer, konfucianisme og daoismen, er begge opstået i Kina, men dertil kan man også indbefatte buddhismen, der i Kina har udviklet sin egen kinesiske form.

 I 1991 udgav Kina en statslige kontor for religiøse anliggender, der skulle hjælpe Kina med registrere religiøse organisationer, hvori en række betingelser for, at religioner kan blive registrere og dermed blåstemplet som lovlig i Kina.

Religion i Kina
Begrebet religion var tidligere ikke et begreb i den kinesiske tænkemåde, og man havde derfor heller ikke noget kinesisk ord for religion. 

Det kinesiske ord for religion ”zongjiao” 宗教 er en moderne opfindelse, der blev opfundet i slutningen af det 19.århundrede, da missionærer skulle oversætte vestlige religiøse tekster til kinesisk. Zong 宗 er tegnet for et forfaderalter og betyder i sig selv ”sekt”, og jiao 教 betyder ”lære eller morale”.

Så zongjiao indeholder både elementer af forfædre kult og moral, og var derfor begreber kineserne kunne forholde sig til.

Kineserne definerer ikke sig selv ud fra et tilhørsforhold til én bestemt religiøs tradition, så ordet religion(zongjiao), har for kineserne ikke den samme betydning, som vi kender fra ordet religion, gældende for én trosretning hvad enten det gælder f.eks. kristendom, jødedom, islam, hinduisme og buddhisme.religioner Kina

Kinesisk religion danner et meget komplekst mønster, hvor der ikke er en klar opdeling af religion, mytologi, filosofi og astrologi.

Den kinesiske livsanskuelse og religion er påvirket af de tre nævnte –ismer, buddhismen konfucianismen, og daoismen, samt folkereligionen.

Buddhismen som en religion, konfucianismen som en moral- og etik lære og daoismen med astrologi og overnaturlige kræfter, der indeholder rituelle elementer af, shamanisme, forfædre kult, kosmologi, magi, ritualer, tilbedelse og offeriter.

Disse religiøse elementer og lære har gennem årtusinder påvirket det kinesiske samfunds grundliggende værdier, normer og holdninger.

Den kinesiske filosofi, som også indgår i den kinesiske religion, bygger på en morallære, hvor de tre grundpiller er: Xiao (ærefrygt), Xin (pålidelighed) og Ren (menneskelighed):

Artikel fortsætter efter annonce
Annonce

Forfædredyrkelse
Forfædredyrkelse har en lang tradition i Kina.
Dette baseres på troen på, at sjælen lever videre efter døden og bliver en beskytter for de efterlevende. 
Derfor er det ikke alene skamfuldt men også farligt ikke at stå sig godt med forfædrene.

Folkereligion
Kinesisk folkereligion udgør et system af forskellige ritualer og religiøse overbevisninger, der er stærkt præget af traditioner, skabt og præget af Kinas årtusinde lange historie, og troen på kræfterne i livet og naturen, som åndemanerne og medicinmænd prøvede at beherske, og som deles af alle lag i befolkningen.

Mytologi - Myter - Guder
Den kinesiske mytologi er en samling af kulturhistorie, folkesagn og religiøse fortællinger der er overleveret i mundtlig eller i nedskrevet form. Der er flere aspekter af kinesisk mytologi, såsom; skabelsesberetningen, samt legender og myter der vedrører grundlæggelsen af den kinesiske kultur og den kinesiske stat.

Divination- spådom
Divination også kaldt varselstydning, er et religiøst ritual, der forudsiger menneskers skæbne, gudernes vilje, fremtidige hændelser eller lignende forhold.
I tidligere tider fik nogle regenter hjælp af en spåmand eller spåkone til at træffe beslutninger for rigets udvikling ud fra varsler og tegn.

Buddhisme
Den gren af buddhismen der hovedsagligt praktiseres i Kina, er mahayana- buddhismen, samt en undergruppe kaldt for chan- buddhismen, som i vesten er mere kendt som zen- buddhisme.
Buddhismen regnes i dag for den mest udbredte religion i Kina.

Shamanisme
Shamanisme og åndedyrkelse i Kina
Det grundlæggende tro i den kinesiske dødstro var forestillingen om, at afdøde personers sjæl levede videre som ånder. Forfædre menes at have magt til at gribe ind og påvirke den daglige hverdag.

Derfor måtte disse behandles godt af deres efterkommere i form af ofringer, for i modsat fald kunne de volde dem store ubehageligheder, f.eks. ved at sende dem sygdomme, dårlig høst, tørke o.l., men omvendt kunne de også virke til fordel for efterkommerne.
I Shamanisme er harmoni et centralt element for, at hele universet kan fungere korrekt. Derfor er balancen mellem mennesker, åndelige kræfter og det omgivende miljø af helt afgørende betydning.

 

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap