KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Kinas økonomi

Med en befolkning på 1,3 mia. er Kina verdens næststørste økonomi, og den største, hvis målt i købsprisparitet (sammenligne prisniveauet for varer og tjenester mellem forskellige lande).

Ifølge Verdensbanken siges Kina at have verdens hurtigst voksende økonomi.

Kina har været den største enkeltbidragyder til verdensvæksten siden den globale finanskrise i 2008.

Siden 1970 har Kina bevæget sig fra en lukket planøkonomi til et mere åben marked-orienteret økonomi.

Det var særligt efter Maos død i 1976, at Kina begyndte at åbne op for at handle med vesten og økonomien blev gradvist mere liberaliseret.

Den kinesiske økonomi har siden 1978 gennemgået en omstrukturering fra en statsstyret planøkonomi til en socialistisk markedsøkonomi, der med få strategiske undtagelser er drevet af markedskræfterne.

I denne periode har Kina udviklet sig fra en isoleret socialistisk stat til en rygrad i verdensøkonomien
Denne transformation krævede et komplekst antal reformer i Kinas skatte-, finans-, virksomheds-, regerings- og retssystemer og mulighed for, at regeringen kunne reagere fleksibelt på de utilsigtede konsekvenser af disse ændringer.

I takt med, at den økonomiske reformproces gradvist har reduceret andelen af statsejede virksomheder, er det private erhvervsliv blevet givet et friere spillerum, hvor der blandt andet er åbnet op for store udenlandske investeringer.

Annonce
         Artikel fortsætter efter Annonce
Regeringen har til dels åbnet op for udenlandske investeringer og mere end 500.000 udenlandske virksomheder har etableret sig i landet.
BNP-væksten er i gennemsnit næsten 10% om året fra 1978 til 2005, baseret på regeringsstatistikker.
Den store størrelse af BNP-væksten betyder, at der er store regionale variationer i levestandarder, der kan variere fra ekstrem fattigdom til relativ velstand.

Det er den hurtigste vedvarende udvidelse af en stor økonomi i historien - og mere end 850 millioner mennesker er blevet løftet ud af fattigdom, men fattigdom er stadig udbredt i landsbyerne.

Kina har oplevet en betydelig forbedring i gennemsnitlige levestandarder og oplevet relativ social stabilitet.
Kina nåede frem til alle millenniumudviklingsmålene i 2015 og gav et stort bidrag til opfyldelsen af ​​millenniumudviklingsmålene globalt.
Derudover har Kina siden 2001 været medlem af World Trade Organization (WTO).

Selv om Kinas BNP-vækst gradvist er bremset siden 2012, som det er nødvendigt for en overgang til mere afbalanceret og bæredygtig vækst, er den stadig forholdsvis høj ifølge de nuværende globale standarder.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap