KINA-PORTAL.DK
Indgangsportal til kinesisk samfund, historie, kultur og meget mere

Kina portal
Loading
Kinas samfund: tema oversigt klik her

Kinas økonomi

Den kinesiske økonomi har siden 1978 gennemgået en omstrukturering fra en statsstyret planøkonomi til en økonomi, der med få strategiske undtagelser er drevet af markedskræfterne. I takt med, at den økonomiske reformproces gradvist har reduceret andelen af statsejede virksomheder, er det private erhvervsliv blevet givet et friere spillerum, hvor der blandt andet er åbnet op for store udenlandske investeringer.
Den private sektor er blevet bærende for Kinas økonomi med et anslået bidrag til BNP i 2005 på 50 pct. Den private sektor har derved skabt grundlaget for landets vedvarende høje økonomiske vækst.

 

BNP 2013 (nominel): 6.807 USD (World Bank); BNP købekraftsjusteret: 11.87 USD (IMF)
Realvækst i BNP: 2013: 7,7 %, 2014: 7,4 %, 2015 (prognose) 7,1 % (IMF 2015)
BNP fordelt på sektorer: 2011: Landbrug 10,1 %, Industri 45,3 %, Service 44,6 % (CIA World Factbook, maj 2013)
Gældssituation: Offentlig gæld 39 % af BNP (2013 - IMF)
Arbejdsløshed: 4,1 % (2014 - IMF)
Valuta: Reminbi (RMB). International betegnelse Chinese Yuan (CNY)
Valutakurs: 100 CNY = 101,9 DKK (Nationalbanken 13. januar 2015)
Inflation: 2,6 % (IMF 2014)
Betalingsbalanceoverskud (% af BNP): 1,9 % (2013 – IMF)

 

Naturressourcer:
Kul, jernmalm, olie, naturgas, kviksølv, tin, tungsten, antimon, mangan, molybdæn, vanadium, magnetit, aluminium, bly, zink, uran, vandkraft potentiale (verdens største).

Landbrug -
Blandt verdens største producenter af ris, hvede, kartofler, majs, jordnødder, te, hirse, byg, kommercielle afgrøder omfatte bomuld, andre fibre, æbler, oliefrø, svinekød og fisk producerer forskellige animalske produkter.

Industri
Minedrift og oparbejdning af malm, jern, stål, aluminium og andre metaller, kul, maskinbygning, våben, tekstiler og beklædning, olie, cement, kemikalier, gødning, forbrugerprodukter, herunder fodtøj, legetøj og elektronik; forarbejdning af levnedsmidler; transportudstyr, herunder biler, tog biler og lokomotiver, skibe og fly telekommunikationsudstyr, kommercielle rumfartøjer, satellitter.

Handel (2008):
Eksport - 1.500 milliarder dollars: elektrisk og andre maskiner, herunder edb-udstyr, beklædning, tekstiler, jern og stål, optisk og medicinsk udstyr.
Vigtigste partnere - USA 19,1%, Hong Kong 15,1%, Japan 8,4%, Sydkorea 4,6%, Tyskland 4% (2007).
Import - 1.156 milliarder dollars: elektrisk og andre maskiner, olie og mineralske brændstoffer, optisk og medicinsk udstyr, metalmalme, plast, organiske kemikalier.
Vigtigste partnere - Japan 14%, Sydkorea 10,9%, Taiwan 10,5%, USA 7,3%, Tyskland 4,7% (2007).