KINA-PORTAL.DK
Indgangsportal til kinesisk samfund, historie, kultur og meget mere

Kina portal
Loading
Kinas samfund: tema oversigt klik her

Kinas Nationale Partikongres

Kommunistparties opbygning

Kommunistpartiet har en pyramidelignende opbygning, hvor det øverste niveau er Den Nationale Partikongres, der holdes hvert femte år (den seneste partikongres var den 18. partikongres i 2012).
På partikongressen gøres der status for landets situation og politikken for de næste fem år fastlægges. De cirka 2300 kongresdelegerede, repræsenterer Kinas ca. 82 millioner medlemmer af kommunistpartiet.

Kommunistpartiets organisation

De primære magtorganer i det kommunistiske parti
Teoretisk er partiets øverste organ den Nationale Parti Kongres, som mødes mindst en gang hvert femte år, men de primære magtorganer i det kommunistiske parti, som er beskrevet i partiet forfatning er: Centralkomitéen, politbureauet, politbureauet stående udvalg og generalsekretæren, der er den højest rangerende embedsmand inden for partiet, og som regel Kinas altoverskyggende de facto leder.
På partikongressen bliver det formelt besluttet, hvem der skal sidde i kommunistpartiets øverste top. I praksis er det dog et valg der tager udgangspunkt i en topstyret ledelse (top-down) som i modsætning til bottom-up, hvor valg sker fra de nederste niveauer.

Partitoppen

På partikongressen bliver det formelt besluttet, hvem der skal sidde i kommunistpartiets øverste top. I praksis er det dog et valg der tager udgangspunkt i en topstyret ledelse (top-down) som i modsætning til bottom-up, hvor valg sker fra de nederste niveauer.

Medlemmer af det øverste organ, Politbureauets Stående Udvalg (7 medlemmer 2012), kommer fra Politbureauet (25 medlemmer i 2012), hvis medlemmer kommer fra Centralkomiteen (300 medlemmer i 2012).
De 7 medlemmer af det Stående Udvalg og medlemmer fra Den Centrale Militærkomite, udgør kommunistpartiets top, herunder præsidenten, vicepræsidenten og premierministeren fra Den Nationale Folkekongres.

Politbureauets 'Stående Udvalg'

De 7 medlemmer udgør kommunistpartiets top, herunder præsidenten, vicepræsidenten og premierministeren. Når Den Nationale Folkekongres ikke er i møde, besidder Den Stående Komite den højeste statsmagt. Ifølge den nuværende forfatning, besidder Den Nationale Folkekongres og Den stående komité i fællesskab den lovgivende magt. Når Den Nationale Folkekongres ikke er samlet, er det Politbureauets Stående Udvalg, der fortolker og overvåger de andre statsorganers arbejde og afgør udnævnelsen af embedsmænd. Det stående Udvalg, har magt til at ratificere traktater og aftaler samt til at erklære krig.

Politbureauet

Det kinesiske kommunistpartis politbureau, er en gruppe på 19 til 25 personer som fører tilsyn med Det kinesiske kommunistparti. Til forskel fra politbureauer i andre kommunistpartier er den politiske magt i politbureauet centraliseret i Politbureauets Stående Komité. Politbureauet udnævnes formelt af Centralkomiteen for det kinesiske kommunistparti, men i praksis er politbureauets medlemmer udpeget af det Stående Udvalg.
Sekretariatet for Det Kommunistiske Parti
Sekretariatet varetager arbejdet i politbureauet og dets stående udvalg, og ledes af en generalsekretær. Den vigtigste rolle i sekretariatet består i at yde bistand til beslutningsgrundlag i både partiet og staten. Sekretariatet har stor autoritet i det kommunistiske parti i Kina hvor det er politbureauet og dets stående udvalg der vælger eller udpege de ledende embedsmænd til sekretariatet. Generalsekretæren for Kinas Kommunistiske Parti den højeste embedsmandsstilling i Kinas Kommunistiske Parti og de facto ledere af Folkerepublikken Kina.

Den centrale militærkommission for Folkerepublikken Kina

Den centrale militærkommission (en parallel organisation af den statslige institution af samme navn), er det højeste militære organ med ansvaret for kommandoen af Kinas væbnede styrker, Folkets Befrielseshær og de paramilitære styrker Folkepolitiet. Militærkommissionen er anført af en formand og består yderligere af næstformænd og medlemmer. Kommissionen vælges for en periode på fem år og kan stå til genvalg.

Centralkomiteen

Kinas Nationale Partikongres er det højeste organ indenfor Det kinesiske kommunistparti, men i perioderne mellem partikongresserne er det Centralkomiteen, der har omkring 300 medlemmer. Selv om Centralkomiteen ikke udøver myndighed på samme måde som en lovgivende forsamling ville gøre det, er den et vigtigt organ, idet centralkomiteen omfatter kommunistpartiets, statens og de væbnede styrkers øverste lederskab. Til forskel fra partikongresserne, som altid har været ceremonielle, er møderne i Centralkomiteen af og til arenaer for reelle debatter og beslutninger om partiets politik.

Den centrale kommission for Disciplin og Inspektion af Kinas Kommunistiske Parti

Ofte forkortet til ”Kommissionen for disciplin” er en organisation der undersøger an-klager om korruption og embedsmisbrug blandt partiledere.

Den historikse udvikling af Parti Kongressen

Den første Nationale Parti kongres blev afholdt i Shanghai i 1921. I mange år har kongressen hovedsagelig været et talerør for de etablerede ledere. Den 18. kongres vil være den syvende begivenhed siden indførelsen af ​​Deng Xiaopings "Åben Dør"-politik, og partikongressen er nu den centrale platform for at skitsere Kinas sociale og økonomiske mål.

Partikongres  (PK)

d.12. (PK)  
1982

d. 13. (PK) 1987

d. 14. (PK) 1992

d. 15. (PK)
1997

d. 16. (PK) 2002

d. 17. (PK) 2007

De-facto leder

Deng Xiaoping

Deng Xiaoping

Deng Xiaoping

Jiang Zemin

Jiang Zemin

Hu Jintao

Kongres tema

Gennemførelse af den åben dør-politik

Indførelse af 'socialisme med kinesiske karakteristika' doktrin

Genetabler bånd til det globale samfund, især USA og Europa

Reform af den statsejede virksomhedssektor

Stabilisering af den økonomiske udvikling model

Profilering af det 'harmoniske samfund' koncept

Udfordringer for lederskabet

Udbredt skepsis over markedsreformer fra partiets kadrer

Voksende krav om politiske reformer

Global isolation af Kina i kølvandet på hændelserne på Tiananmen pladsen

Stærk modstand til reform af statsejede virksomheder blandt KKP høge

Svag gennemførelse af reformen af ​​de statsejede virksomheder

Voksende tegn på økonomisk overophedning