KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Kinas politiske system                 Artikel 1204

Kinas Statsform
Kina er en folkerepublik opdelt i fem administrative niveauer, bestående af: provinsniveau, præfekturniveau, amtsniveau, townshipniveau (en form for storbykommune) og landsbyniveau.

  • På provinsniveauet er der en opdeling med 23 provinser (Kina medregner Taiwan som en endnu ikke ”befriet” provins), 5 autonome regioner, 4 bydistrikter og 2 speciel administrative zoner (Hong Kong og Macau), der alle er direkte under den centrale regering.
  • På præfekturniveau (en slags regioner) er der 333 administrative enheder, opdelt i præfekturer, præfekturniveau byer samt autonome præfekturer.
  • På amts niveau er der opdeling i 2858 administrative enheder og på townshipniveauet er der 40.859 administrative enheder.
  • På det nederste niveau landsbyniveauet, er der utallige landsbyer, mindre byer og distrikter.
Kinas politiske system Kinas stat system

Kina er en socialistiske republik, og det politiske system i Kina er anlagt i en struktur, som formelt deler magten mellem tre centrale organer:

Det Kommunistiske parti, staten og hæren.

Partiet står over de to andre og er helt integreret i de to andre organer.
Partiorganisationen har ansvaret for alle aspekter af ideologi og for koordinationen mellem staten og hæren.

Kinas Kommunistiske Partis magt er forankret i Kinas forfatning. Det kommunistiske Parti nævnes ikke i selve forfatningens lovtekst, men i indledningen til forfatningen står der, at Folkerepublikken bygger på socialisme med kinesiske karakteristika, under ledelse af Kinas Kommunistiske Parti og vejledning. 

Formelt set i henhold til Kinas forfatning, administreres staten igennem Den Nationale Folkekongres (Kinas parlament) og de lokale folkekongresser.
Annonce
         Artikel fortsætter efter Annonce
Staten og kommunistpartiet kan således reelt set ikke adskilles. Kinas politiske system

Den udøvende magt ligger formelt hos ministerpræsidenten og regeringen, det såkaldte statsråd, men som tidligere nævnt reelt hos Kommunistpartiets ledelse.

I regeringen sidder statsministeren, statskommissionscheferne, generaladvokaten,
Den Stående Komités generalsekretær og guvernøren for Kinas Nationalbank.

Regeringen er ansvarlig over for og rapporterer til Kongressen eller til Den Stående Komité, når Kongressen ikke er i session.

Læs mere om Kinas provinsniveau her


Der er andre politiske partier i Kina, der findes otte andre lovlige partier, det gælder bl.a. De kinesiske arbejderes og bønders demokratiske Parti, Kuomintangs revolutionære Komite og Ligaen for selvstyre på demokratisk Taiwan.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Der eksisterer endvidere selvstændige partier i Macau og Hong Kong der er nævnt som demokratiske partier, og deltager i de nationale folkekongresser og det Kinesiske Folks Politiske Rådgivende Konference, men de er dog alle underlagt kommunistpartiets kontrol.

Læs mere om Kinas Nationale Partikongres her
Læs mere om Kinas Nationale Folkekongres her

menu-stat Andre artikler om:
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap