KINA-PORTAL.DK

Indgangsportal til kinesisk samfund, kultur, historie og meget mere...

Denne side blev sidst ændret den 31-Oct-2020     
  Art. 13.18
Kinas politiske system

 

Kinas Statsform
Kina er en folkerepublik opdelt i fem administrative niveauer, bestående af: provinsniveau, præfekturniveau, amtsniveau, townshipniveau (en form for storbykommune) og landsbyniveau.

  • På provinsniveauet er der en opdeling med 23 provinser (Kina medregner Taiwan som en endnu ikke ”befriet” provins), 5 autonome regioner, 4 bydistrikter og 2 speciel administrative zoner (Hong Kong og Macau), der alle er direkte under den centrale regering.
  • På præfekturniveau (en slags regioner) er der 333 administrative enheder, opdelt i præfekturer, præfekturniveau byer samt autonome præfekturer.
  • På amts niveau er der opdeling i 2858 administrative enheder og på townshipniveauet er der 40.859 administrative enheder.
  • På det nederste niveau landsbyniveauet, er der utallige landsbyer, mindre byer og distrikter.Kinas politiske system Kinas stat system

Kina er en socialistiske republik, og det politiske system i Kina er anlagt i en struktur, som formelt deler magten mellem tre centrale organer:

Det Kommunistiske parti, staten og hæren.
Partiet står over de to andre og er helt integreret i de to andre organer.
Partiorganisationen har ansvaret for alle aspekter af ideologi og for koordinationen mellem staten og hæren.

Kinas Kommunistiske Partis magt er forankret i Kinas forfatning.
Det kommunistiske Parti nævnes ikke i selve forfatningens lovtekst, men i indledningen til forfatningen står der, at Folkerepublikken bygger på socialisme med kinesiske karakteristika, under ledelse af Kinas Kommunistiske Parti og vejledning. 

Formelt set i henhold til Kinas forfatning, administreres staten igennem Den Nationale Folkekongres (Kinas parlament) og de lokale folkekongresser.
Artikel fortsætter efter annonce
Annonce
Staten og kommunistpartiet kan således reelt set ikke adskilles. Kinas politiske system

Den udøvende magt ligger formelt hos ministerpræsidenten og regeringen, det såkaldte statsråd, men som tidligere nævnt reelt hos Kommunistpartiets ledelse.

I regeringen sidder statsministeren, statskommissionscheferne, generaladvokaten,
Den Stående Komités generalsekretær og guvernøren for Kinas Nationalbank.

Regeringen er ansvarlig over for og rapporterer til Kongressen eller til Den Stående Komité, når Kongressen ikke er i session.

Læs mere om Kinas provinsniveau her


Der er andre politiske partier i Kina, der findes otte andre lovlige partier, det gælder bl.a.

  • De kinesiske arbejderes og bønders demokratiske Parti,
  • Kuomintangs revolutionære Komite
  • Taiwan Demokratiske Autonomi League ( kinesisk :台湾民主自治同盟), også kendt under sin kinesiske forkortelse Taimeng , er en af de otte lovligt anerkendte politiske partier i Folkerepublikken Kina.

Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Artikel fortsætter efter annonce
       Annonce
Andre relevante emner og annoncer:

Om kina-portal.dk   |   Cookies politik  |   Kina-portal.dk sitemap